|

1151808

„ПРЕЗ 852 г. беше написана нашата писменост от Кирил Философа и учителя на български език по времето на цар Михаил и неговата майка Теодора”, пише в текста си „Неколко ръкописа из Бечке библиотеке” сръбският учен Любомир Стоянович през 1885 г.