|

1151810

„Фригийците били отчасти елинизирани в началото на ІХ-ти век. Михаил, който е описван като груб, неграмотен и презиращ елинската култура без съмнение е бил като типичните местни фригийци”, пише в хрониката на английски език. Малко хора знаят, че император Михаил ІІІ е от фригийски произход, а те са на тракийските племена