|

1151811

Тук е изобразен Св. Константин Философ, който приема мисията си от император Михаил ІІІ