|

1151812

ТОВА изображение представя успението на Константин или неговата смърт, нарисувано е във вринска църква