|

1151813

Това е стенопис от много стара римска църква. На преден план виждаме светите братя като пренасят мощите на Св. Климент Римски