|

1151820

АЗБУКАТА, която Константин Кирил Философ даде на своите събратя българите през 853 г. – глаголица. Всяка буква означава нещо и има своето сакрално значение. Всъщност цялата азбука е като една молитва.