|

1151840

Братята Църхо и Страхота приемат монашеските имена Константин и Михаил, по-късно са представени като Кирил и Методий