|

Край с безплатните отчети за парното

Фирмите бяха длъжни да обявят по две възможни дати за посещение за отчитане на уредите без да искат домакинствата да им плащат

Ако не отворим на инкасатора, изравнителната сметка на макс; плащаме до 49 лв. за допълнително засичане

 

Топлинните счетоводители приключват с безплатните отчети на топломери и водомери до две седмици. Фирмите бяха длъжни да обявят по две възможни дати за посещение за отчитане на уредите без да искат домакинствата да им плащат. Посещението на допълнителна трета дата обаче е платено.

До 49 лв. може да ни излезе допълнително посещение на отчетника за снемане на показанията на уредите. Проверка показа, че според ценовата листа на топлинния счетоводител с най-голям пазарен дял допълнителният отчет струва по 3 лв. на уред, но не повече от 24 лв. общо за жилището. Отделно към тази сума се добавят 7 лв. за посещението на имота в работен ден между 9 и 17 часа. Ако абонатът иска да избере час преди 9 и след 17 часа обаче цената на посещението вече е 25 лева. Така дори клиентът да е с махнати радиатори и има само един водомер, допълнителният отчет ще му излезе 10 лева.

Ако потребителят се разсее и не осигури достъп, първата справка за годишното изравняване на потреблението му ще хвръкне, защото фирмата ще му начисли служебно допълнителни кубици вода и потребление на енергия за отопление. При неосигурен достъп за отчет на водомери на конкретния имот трябва да се начисли служебен разход до 8 кубика на месец, а годишно до 100 кубика на човек. В същото време, ако топломерите върху радиаторите не бъдат отчетени, се начислява максимален разход на енергия за отопление. След като справката за изравнителната сметка излезе, ужиленият абонат може да заяви извънреден отчет и сметката им да бъде коригирана, но до три месеца от получаване на справката.

Огромна изравнителна сметка за топла вода ще получат и потребителите, които са без апартаментни водомери за топла вода или уредът е над 10 годишен, отчита грешно и въпреки че са предупредени от топлинния счетоводител, не са го сменили. Може обаче да са си сложили нов водомер и пак да бъдат одрусани с огромна сметка. Това може да се случи, ако уредът е поставен от техник извън фирмата за дялово разпределение или Софийска вода и не е бил пломбиран.

Подобен пропуск е възможен и ако пломбите са сложени, но Софийска вода е пропуснала да уведоми топлинния счетоводител.