|

ЧУКОЛОВ: НОВАТА СОЦИАЛНА МИНИСТЪРКА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ КОЛОНИАЛНИЯ МОДЕЛ

АТАКА гласува против избора на протежето на „Америка за България” за поста на Калфин

Парламентарната група на АТАКА гласува против избора на новия социа­лен министър Зорница Русинова в сряда. Наследничката на Ивайло Калфин полу­чи поста със 135 гласа „За” на депутатите от ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт, БДЦ и АБВ. БСП и ДПС също бяха про­тив избора на Русинова.

В кулоарите на пар­ламента зам.-председа­телят на АТАКА Десис­лав Чуколов коментира пред медии, че новата министърка няма да допринесе с нищо за подобряването на живо­та на българите. Той бе категоричен, че тя ще продължи колониалния модел. „Завършила е в Женева, сътруд­ник на фондация „Америка за България“. Типичната евробюрократична биогра­фия”, припомни Чуколов.

След като Русинова е работила в Швейцария, Европа и САЩ, национа­листът се замисли дали министърката е наясно какви са доходите на гражданите там и би ли приложила техните практи­ки и у нас. „Няма да приложи това, което е видяла там. Тя ще следва политиката на издевателство над българския народ, колониалната политика. Ще се придър­жа към това, което й казват от Между­народния валутен фонд и подобни орга­низации”, категоричен бе Чуколов пред жур­налистите и допълни, че заради мизерните доходи демографската картина у нас е жесто­ка.

В заключение де­путатът от АТАКА каза, че обстановката в България ще се оп­рави, когато на власт дойде правителство, в което да преобладават мислeщи за народа па­триоти.