|

Лобистки поправки източват държавните енергийни компании

Чуждите енергийни вампири в Източномаришкия басейн вече грабят и приходите на ЕСО и „Булгартрансгаз“

Булгаргаз“ и ЕСО ще дават 30 милиона лв от годишните си приходи за таксата „задължения към обществото“

ЕРП-тата са освободени от 5-те процента налог за Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, за да не вдигнат международен шум. 

Магдалена ТАШЕВА,

народен представител от ПП АТАКА

Нова поправка в Закона за енергетиката ще отнема всяка година общо 30 милиона лв от държавните предприятия „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, за токсичната, измислена такса с перверзното име “задължения  към обществото“, с която се оскъпява без друго прескъпия ток на чуждите офшорни компании ТЕЦ „AES Гълъбово“ („Марица изток“-1), ТЕЦ „КонтурГлобал“ („Марица-изток“ 3), ВЕИ-тата и „кафявата“ енергия.

Законопроектът със сигнатура 654-01-66 бе внесен в НС на 17 май 2016 г. от депутати на ГЕРБ и на 19 май разгледан в Комисията за енергетика и Комисията за наблюдение на КЕВР. И на двете заседания „против“ гласува само представителят на ПГ АТАКА. С „въздържал се“ гласуваха депутатите на БСП-ЛБ. Останалите депутати гласуваха със „за“.

На 26 май законопроектът мина на първо четене в пленарната зала със 104 гласа „за“. „Против“ гласуваха 9 депутати на АТАКА и 4 депутати на БСП-ЛБ. Въздържаха се 11 депутати на БСП-ЛБ.

Поправката в Раздел IV „Ценово регулиране“, чл. 36е предвижда към предприятията, пълнещи Фонд „Сигурност на електроенергийната система“  с 5% такса върху приходите си, да бъдат прибавени и „оператора на електропреносната мрежа“ (т.е.  Електроенергийния  системен оператор, съкр. ЕСО) , „операторите на газопреносни мрежи“ (т.е. „Булгартрансгаз“) и „операторите на съоръжения за съхранение на природен газ“ (т.е. хранилището в  Чирен, което е предприятие на „Булгартрансгаз“).

В мотивите към поправката вносителите жалят, че цената на тока на международните пазари и конкретно в балканския регион паднала, оттук намаляват и 5-те процента такса, които пълнят сметката на Фонда, създаден преди по-малко от година с цел да спасява НЕК от фалит. Поради което Фондът вече не можел да изпълни тази функция. За да спасят от провал този инструмент , те са се огледали и решили, че ЕСО и „Булгартрансгаз“ печелят прекалено добре! Ето, значи, от кого можем да вземе пари, за да не паднат приходите на собствениците и акционерите чуждите частни енергийни дружества!

„Вноската се въвежда с цел да се разшири приходната база на фонда. В последната година се наблюдава намаляване на цената на електроенергията на свободния пазар, което налага по-високи разходи на фонда с цел покриване на разликите между пазарната цена и преференциалните цени и цените по дългосрочните договори“, са записали вносителите.

Тук „преференциалните цени“ са спекулативно високите цени за тока на ВЕИ-тата, а „цените по дългосрочните договори“ са спекулативно високите цени, които плащаме на  ТЕЦ, „Марица изток“-1 и ТЕЦ „Марица изток“ – 3. Впрочем, 90% от всичките 1736 ВЕИ-та, за които НЕК плаща безбожни цени на трите ЕРП-та ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-про, както и двата американски ТЕЦ-а в Източно-маришкия басейн, са регистрирани в офшорни зони, за да не плащат данъци на българската хазна. Докато ЕСО и „Булгартрансгаз“ плащат данъци и дивиденти на хазната. И въпреки това кабинетът „Борисов“ -2 отнема от собствените си приходи десетки милиони и ги налива в чуждите офшорки!

Другата пикантна подробност е, че двата американски ТЕЦ-а не работят от 16 май т.г. Турбините им мълчат. Защо? Защото токът им е недопустимо скъп, неконкурентен, не може да се продаде даже на свободния пазар, заяви член на енергийната комисия по време на заседанието й върху проектозакона, проведено на 18 май.

Как става надуването на цените чрез таксата „задължения към обществото“, която вдига цената на тока в България, дори когато международните цени на еленергията падат?

Общественият доставчик НЕК ЕАД и т.нар. крайни снабдители „ЧЕЗ Електро България“, „ЕВН България Електроснабдяване“ и „Енерго-Про Продажби“ заплащат разходите, свързани със закупуване на енергия по преференциални цени и дългосрочни договори за гарантирано изкупуване. След това, на база на направените разходи и прогнози за следващата година, КЕВР определя как те да се възстановят от крайните потребители – домакинства и бизнеси (т.е. „обществото“). Клиентите на регулиран пазар – всички домакинства и малките и средни предприятия, както и тези на свободния пазар, заплащат към цената на активната енергия добавка за снабдяване, която включва таксата „задължения към обществото“.

Поставени във финансовия модел, по който се изчисляват компонентите на цената, която плащаме, новите по-ниски цени на еленергията довели до извода, че НЕК трябва да вдигне стойността на таксата „задължения към обществото“ с 1 лв/Мвтч, за да не намалеят приходите на двата американски ТЕЦа, ВЕИ-тата и когенерациите. И понеже се боят от ново енергийно въстание като онова от февруари 2013 г., вносителите предлагат недостигащите 30 милиона лв да се вземат от българските държавни компании ЕСО и „Булгаргаз“. които имат „наглостта“ да печелят!

В мотивите на законопроекта този „аргумент“ е разписан черно на бяло:

„Предложението въвежда 5%  вноска във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ от приходите на ЕСО и „Булгартрансгаз“… ЕСО и „Булгартрансгаз“ са в добро финансово състояние и това няма да окаже съществено негативно влияние върху финансовите им резултати. Изчисленията показват, че очакваните допълнителни приходи във фонда са в размер на 17 млн. лв. от ЕСО и 13 млн. лв. от „Булгартрансгаз“. Въведената вноска няма да окаже влияние върху инвестициите.“

Чадър над 3-те чужди ЕРП-та

В хода на дебатите в енергийната комисия опозицията в лицето на тримата представители на БСП и единственият представител на АТАКА попитаха вносителите защо не облагат с 5% такса и трите ЕРП-тата ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-про. Няма никаква логика да облагаме с тази такса услугата „пренос на електрическа енергия“, а да не обложим със същата и услугата „разпределение на електрическа енергия“, нали?

Единствената разлика между двете е във формата на собственост – оператори съответно на  услугите „пренос на електрическа енергия“ и „пренос и съхранение на природен газ“ са държавни фирми, а оператори на услугите „разпределение на електрическа енергия“ са частните фирми ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-про, уточниха от БСП. Конституцията и Законът за нормативните актове забранява подобна дискриминация.

В енергийната комисия депутатите на ГЕРБ заявиха, че не могат да обложат трите ЕРП-та с 5% такса, защото те ще „вдигнат шум“. (А държавните фирми ще си затраят!) ЕРП-тата можело да подадат иск срещу НЕК пред Международен арбитражен съд  по подписаната през 1957 г. нюйоркска Конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения, която  е приета от България 8 години по-късно (Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 1965г.)

Което е невалиден аргумент, защото и ЕРП-тата, и двете „Марици“ трупат спекулативни печалби благодарение на корупционни договори. В такива случаи всяка ограбена страна като България, която потърси арбитраж, печели делата.

Рекет и насъскване на едни българи срещу други

Основният аргумент на депутатите от управляващата коалиция бе, че ако не вземат тези 30 милиона от двете български фирми, ще трябва да ги съберат от  българските потребители – бизнеси и домакинствата. Тоест, заплашват ни, че пак ще вдигат цената на тока. Малките и средни предприятия щели да фалират при още по-скъп ток.

Това е изпитан номер на управляващите – да обслужва чуждия интерес, като насъсква едни българи срещу други – домакинствата срещу бизнеса, малките срещу едрите бизнеси, а всичките вкупом срещу ЕСО и „Булгартрансгаз“.

Има ли изход?

Спасение дебне отвсякъде, се казваше в един роман. Достатъчно е сегашният корупционен Закон за енергетиката, който легализира държавната помощ за определен брой (чужди) компании, да бъде изпратен за нотификация в Европейската комисия и тя би трябвало да го отмени. Грабежът на 30-те милиона на държавните компании „Булгартрансгаз“ и ЕСО е именно такава държавна помощ.

Законите за енергетиката и за ВЕИ трябва да бъдат заменени с нов енергиен закон, ориентиран към защита на българския национален интерес и българския потребител. АТАКА призовава за нов закон за енергетиката от 2013 г. досега.