|

БЪЧВАРОВА СЕ ОПЛЕТЕ В ЛЪЖИ: За 1 година хванали 700 г кока в София, 49 г за цялата страна

Какъв е броят на задър­жаните лица за разпростра­нение на наркотици на тери­торията на СДВР за 2015 г. и какво е количеството кокаин, хероин, марихуана и амфета­мини, което е задържано? То­ва попита зам.-председателят на АТАКА Десислав Чуколов вътрешния министър Румяна Бъчварова по време на парла­ментарния контрол миналия петък.

От трибуната на НС Чуко­лов заяви, че през последни­те седмици шефката на МВР се опитва по всякакъв начин да създаде усещане, че „ня­ма престъпност в България“, както и че вътрешното ми­нистерство е готово да реаги­ра на атентат.

По думите му ситуацията в София е трагична, а в столич­ните училища още повече. „Десетокласници са наркоди­лърите на по-малките класо­ве“, уточни депутатът, според когото тази тема като че ли не съществува в медиите. Гово­ри се за всичко друго, но как­во се прави за ограничаване на наркоразпространението, настоя да разбере той.

Бъчварова отговори след въпроса от АТАКА, че при специализирани операции по противодействие на тра­фика, производство и раз­пространение на наркотици на територията на столицата през 2015 г. от структурните звена на СДВР и ГДБОП са задържани общо 2360 лица. Разкрити са 19 оранжерии и помещения за отглеждане на канабис.

Иззети са следните коли­чества наркотични вещества:

Канабис – 927 стръка и 15 кг сух.

При съвместни операции на МВР, ДАНС и Агенция „Митници“ за цялата стра­на – 38 тона, тоест на входа, там, където се предполага, че биха стигнали до София, и 10 хил. стръка.

Марихауна в София – над 20 кг. За цялата страна е над 1 тон.

Хероин – 1, 6 кг в София, 265 кг в цялата страна.

Амфетамини – 7 кг в Со­фия, за цялата страна 43 кг, 454 таблетки.

Екстази – 423 броя в Со­фия, над 17 хил. броя в цяла­та страна.

Кокаин – 700 г в София, 10 кг за цялата страна.

Хашиш – 800 г в София, 13 кг за цялата страна.

„Г-жо Бъчварова, когато се подготвях за този въпрос, внимателно прочетох инфор­м а ц и я , която е и з н а с я н а от служи­тели в МВР, в интервюта по различни медии. Там ста­ва ясно, че само на територията на София на месец употребата на кокаин е около 15 кг. Вие каз­вате, че има едва 700 грама хванати за цялата 2015 г.

Преди няколко седмици на въпрос на депутата от пар­ламентарната група на АБВ Белемезов отогворихте, че сте хванали 49 грама за цяла­та страна. Явно има някакво противоречие. След това в интервю казвате, че това би­ло за 2014 г., но неговият въ­прос беше за 2015 г.“, напра­ви забележка Чуколов.