|

1981604

Американците възприемат света като „глобално бойно поле“