|

1981602

„Разузнавателната общност“ на САЩ са в непрекъсната „борба“ за информационна доминация във всички сфери на човешкото общуване, както и за контрол над всичко и всички