|

1960302-NEW

Цената за избор на лекар не може да е над 500 лв., а за екип над 900 лв., заяви здравният министър