|

Вижте бюлетината за президент

ГЛАСУВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ЕДИНСТВЕНО С ХИМИКАЛ, ПИШЕЩ СЪС СИН ЦВЯТ, КАТО В ИЗБРАНОТО КВАДРАТЧЕ С НОМЕР 19 СЕ ОТБЕЛЯЗВА ЗНАК X ИЛИ V !

ПОСТАВЕНИЯТ ЗНАК НЕ ТРЯБВА ДА ИЗЛИЗА ИЗВЪН КВАДРАТЧЕТО!

Към членовете на СИК и представителите на “ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО”:

Не се допускат до гласуване в из­борният ден хора във видимо нетрез­во състояние.

В изборния ден трябва да проверя­вате дали пред секцията и пред сгра­дата, където се помещава секцията, не се извършва агитация, дали не се купуват гласове или се упражнява на­тиск върху гласуващите. В такъв слу­чай информирайте дежурния полицай, който контролира реда в и около сек­цията. Свържете се с представители­те на коалиция “ОБЕДИНЕНИ ПАТРИ­ОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО”.

Съблюдавайте за нередности в изборния процес, при установяване на такива се свържете с представи­тели на коалицията и подайте жалба до РИК. През това време се обърнете към председателя на секцията, за да преустанови временно гласуването в секцията, докато не бъдат отстранени нередностите.

След приключване на изборния ден трябва да се преброят броя на не­използваните и сгрешени бюлетини. След което те трябва да се запечатат и отделят настрани.

При преброяването на гласовете, имайте предвид, че бюлетините се изваждат от урната ЕДНА ПО ЕДНА. Бюлетините се подреждат в купчини и се преброяват колко броя са. ВНИ­МАВАЙТЕ за подмяна на бюлетините в този момент. При това преброява­не може да има САМО ЕДИН член на СИК в близост до бюлетините.

Всеки един от присъстващите при броенето член на СИК или предста­вител на партия трябва да има пря­ка видимост върху преброяването на бюлетините.

Преди попълване на протоко­ла проверете дали няма гласове на “ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО” в купчините на дру­гите партии и коалиции.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО вземете копие от ОРИГИНАЛНИЯ протокол с под­писите на членовете на СИК и мокър печат. След затварянето на секция предайте протокола на представители на “ОБЕДИНЕНИ ПАРТИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО”.

Последните 30 мин. от из­борния ден са най-напрегнати и най-важни. Бъдещето на цялата страна е заложено в последните 30 мин. и там Майка България разчита на Вас.

 

  ПАТРИОТИ, НЕ ГЛАСУВАЙТЕ НА РЕФЕРЕНДУМА!

 

СПЕКУЛАЦИИТЕ НА ОЛИГАРХА СЛАВИ ТРИФОНОВ ИМАТ ЗА ЦЕЛ ДА ЛИКВИДИРАТ ПАТРИОТИЧНИ ФОРМАЦИИ КАТО АТАКА, НФСБ, ВМРО.

ТОВА Е УДАР ПО ДЕМОКРАЦИЯТА И СВОБОДНИЯ ИЗБОР.

ЗА ПРИМЕР – ВЪВ ФРАНЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ВЗЕМА 25% ПРИ ГЛАСУВАНЕ ЗА ЕВРОДЕПУТАТИ ПРИ ПРОПОРЦИОНАЛНА СИСТЕМА. А В НАЦИОНАЛНИЯ ПАРЛАМЕНТ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ НЕ ВКАРВА ДЕПУТАТИ, ТЪЙ КАТО ТАМ СИСТЕМАТА Е ЧИСТО МАЖОРИТАРНА.