|

Всички родолюбци зад Каракачанов и Нотев! Вижте кои ги подкрепят

Кандидат-президентът на коалиция „Обединени патриоти- НФСБ, АТАКА и ВМРО” Каракачанов и кандидат-вицепрезидентът Явор Нотев са подкрепени за предстоящите избори от: ПП „Народен съюз”, ПП „Средно европейска класа”, Съюза на патриотичните сили „Защита”, Националното сдружение на запасното войнство „За честта на пагона”, Националното движение „БГ Патриот

 

ПЕТЪР ХАРАЛАМПИЕВ, „БГ ПАТРИОТ”:

ТВЪРДО ЩЕ РАБОТИМ ЗА БЪЛГАРИЯ

„Ние, от Национално движение „БГ Патриот”, основно млади хора, категорично подкрепяме кандидатурата на г-н Каракачанов и г-н Нотев, доказани патриоти, националисти, и хора, на които може да им се гласува доверие. Всички наши членове и симпатизанти твърдо ще работят за общата кандидату­ра с АТАКА, ВМРО, НФСБ. Всички родолюбиви бълга­ри мощно трябва да работим, за да имаме най-накрая президентска двойка, която да обича България, да мислят за нея и да вървим напред”, заяви на открива­нето на президентската кампания председателят на „БГ Патриот” Харалампиев.

 

 

 

 

 

РУМЕН ЙОНЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП „НАРОДЕН СЪЮЗ”:

С №19 ЗА ЧОВЕКА, КОЙТО ЩЕ СЕ ГРИЖИ ЗА РОДИНАТА

„Ние, от Народен съюз, стоим стабилно зад кандидатурата на Ка­ракачанов и Нотев, защото в тяхно лице истинската, българската канди­дат-президентска двойка. Президен­тът е онзи, който трябва да обединя­ва нацията, а не да бъде президент на левите, на десните и да прави лява или дясна политика в президентската институция”, заяви председателят на ПП „Народен съюз” Румен Йончев по време на откриването на кампанията на Патриотите.

По думите му през последните го­дини страната напуснаха млади и об­разовани българи. Същевременно в България се внасят мигранти, уточни той и попита „това ли ще е български­ят бизнес”.

ПП „Народен съюз” подкрепя Ка­ракачанов, защото в негово лице България ще намери своя истински български държавен глава. „В тези години съм се убедил, че един човек може да посвети цялата си полити­ческа кариера на България, и това е по силите на малко политици. Затова призовавам всеки българин да се за­мисли за това как ще гласува на 6 но­ември, да си представи перспектива­та пред България оттук-нататък, и кой трябва да изпратим на „Дондуков 2”, където трябва да се грижи за Родина­та. Кой може да води нацията напред? Това са Каракачанов и Нотев”, заяви подкрепа Йончев.

 

 

ГЕН. ПЕТЪР ИЛИЕВ, СДРУЖЕНИЕ „ЗА ЧЕСТА НА ПАГОНА”:

ДОВОЛНИ СМЕ ОТ ОБЕДИНЕНИЕТО НА АТАКА, ВМРО И НФСБ

 

„Искам да заявя от името на На­ционалното сдружение на запасно­то войнство, че изцяло сме много доволни от това, което направиха лидерите на патриотичните партии в България. Българските офицери, сержанти и войници винаги са защитавали държавата, винаги са били патриоти. Но бяха времена, когато този патриотизъм се при­тесняваше. Сега, с това решение на партиите, ние можем да тичаме с пълни гърди и сме сигурни, че ще направим много неща, с цел да се постигне най-накрая един резул­тат, който да помогне на нашето мило Отечество да се развива в правилна посока. Въпреки, че сега

знаете какво стана с Българската армия, благодарение на такива не­грамотни решения, тя е почти сма­зана, ликвидирана и не съществу­ва, но офицерството са запазили своето достойнство, своята готов­ност да работят за България. Ще направим всичко възможно из­дигнатата наша, уважавана двойка за президент и вицепрезидент да стъпят на върха и да водят държа­вата напред. Да живее България!”, заяви о.з. ген. лейт. Петър Илиев, председател на Национално сдру­жение на запасното войнство „За честта на пагона”.

 

 

НИКОЛАЙ ЗАХАРИЕВ, „ЗАЩИТА”:

ПОБЕДАТА НА 6 НОЕМВРИ ЩЕ БЪДЕ САМО ЧАСТ ОТ НАШАТА БОРБА

 

„Днешният ден е наистина знаменателен за България. Не само с това, че постигнахме така желаното обединение на патри­отичната общност, но даваме шанс и надежда на българския народ на 6 ноември да изпрати на „Дондуков” 2 двама истински българи. Всички досегашни пре­зиденти имаха българско граж­данство, но не бяха българи. На 6 ноември вечерта на „Дондуков” 2 ще има двама истински българи и патриоти”, заяви Николай Заха­риев от Съюза на патриотичните сили „Защита”.

„Ние от „Защита”, може със самочувствие да заявим, че Ка­ракачанов и Нотев не са само подкрепяни от нас, те са наши кандидати. Още на 25 юни на­шето национално ръководство ги предложи за кандидатпрези­дентска двойка на патриотичната общност. Още тогава, ние най-ак­тивно участвахме в инициатив­ния комитет от общественици, културни дейци, учени, военни, които предложиха тази двойка. Победата на 6 ноември ще бъде само част от нашата борба, това ще бъде една спечелена битка. Войната предстои – напред!”, призова Захариев.

 

ГЕОРГИ МАНЕВ, ПП „СРЕДНО ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА”

ЩЕ РАБОТЯТ ЗА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

 

Нашият приоритет и наша­та цел е да създадем средна класа в България, така че вие всички да живеете нормално и стабилно. Да не се чувствате бедни, ощетени, угнетени и да не сме управлявани от десет богаташи. Ние заставаме зад двойката Красимир Каракача­нов и Явор Нотев. С Красимир сме лични приятели, имаме добри идеи и те в Народното събрание защитават точно това – създаването на средна класа в България за подпомагане на малкия и среден бизнес.

 

 

ДОЦ. Д-Р ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ, „ЗАЩИТА”:

 ИМАТ НУЖНИЯ ОПИТ ЗА „ДОНДУКОВ 2”

 

Кандидатът за вицепре­зидент е един от най-утвърде­ните юристи в България, един от най-подготвените, който ще води много важна сфера в Президентството. А г-н Ка­ракачанов е доказан политик от 20 години и няма смяна на идеи, смяна на партии, смя­на на линия – линията е една – в служба на България. Един от малкото български поли­тици, който е доктор по меж­дународно право и междуна­родни отношения в момент, когато България има нужда от един опитен международ­ник, защото виждаме каква е обстановката”, заяви доц. д-р Йордан Величков.

 

 

 

АРНЕ ГЕРИКЕ:

ТРЯБВА ВИ ПРЕЗИДЕНТ, КОЙТО РАБОТИ ЗА СИГУРНИ ВЪНШНИ ГРАНИЦИ НА ЕС

 Германският евродепутат Арне Герике изрази пълната си подкрепа за кандидата за президент на „Обе­динени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО” Красимир Каракачанов, съ­общи Национална телевизия „Бъл­гария 24”.

Пред медията Герике, който е част от групата на Европейските консерватори и реформисти в Ев­ропейския парламент и член на Комисията по заетост и социални въпроси, заяви че с кандидатурата на Красимир Каракачанов се издига човек от народа за народа.

„Човек, който аз лично ценя като добър приятел”, допълва той.

„България е важен европейски партньор, особено в тези трудни времена. Това трябва да остане така. Заради това подкрепям Кра­симир Каракачанов. Страната Ви се нуждае от президент с ясно раз­биране и остър поглед за важните неща. Президент, който работи за сигурни външни граници на ЕС и контролируема политика за пре­доставяне на убежище. Президент, който се бори за правата на работ­ниците и за насърчаване на малките и средни предприятия. Президент, който защитава християнските цен­ности и се бори за интересите на семействата както на национално, така и на европейско ниво. Прези­дент, който иска силна държава, без да поставя под въпрос конструктив­ната ѝ роля в ЕС”, посочва евроде­путатът.

„Красимир е олицетворение на този образ. Заради това той има мо­ята подкрепа, той заслужава Вашия глас”, отправя своя призив Арне Герике.