|

КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТЪТ НА „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ” КАРАКАЧАНОВ: ЩЕ БЪДЕМ МЕЧ СРЕЩУ ПРЕДАТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Реч на кандидат-президента на „Обединени патриоти- НФСБ, АТА­КА и ВМРО” Красимир Каракачанов от откриването на предизборната кампания, 8 октомври 2016 г.

ПЪРВОТО МИ ПОСЕЩЕНИЕ КАТО ПРЕЗИДЕНТ ЩЕ Е В ТУРЦИЯ, ЗА ДА ЗАЯВЯ БЪЛГАРСКАТА ПОЗИЦИЯ – ДА СПРАТ ФИНАНСИРАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИ ПАРТИИ У НАС И ДА СПРАТ ДА ПЛАЩАТ НА МЮФТИИ

Уважаеми братя и сестри българи,

развейте гордо българските знамена, защото ние не тръгваме на една кампа­ния, а тръгваме на битка за освобожде­нието на България от всички онези външ­ни и вътрешни сили, които ни поставиха на колене през последните 26 години.

След 26 години разделение, проти­вопоставяне, мачкане на обикновения българин е крайно време някой да каже: СТИГА, ТАКА ПОВЕЧЕ НЯМА ДА БЪДЕ! И това го казват ясно „Обедине­ните патриоти – НФСБ, АТАКА , ВМРО, нашите приятели от „Народен съюз”, „БГ Патриот”, „Защита”, „За честта на паго­на”, „Средна европейска класа”. Бъл­гария има сили да се изправи на крака. Това, което ви предлагат всички остана­ли кандидати е да продължим да стоим наведени. Наведени, а зад нас някой друг да обслужва личните си или външните интереси на един или друг.

След 26 години България е най-бедна­та в Европа, с най-високата смъртност в Европа и с най-ниската раждаемост. Никой ли не вижда от тези, които упра­вляваха, че страната ни от ден на ден се циганизира? Вижда се, но никой не пра­ви нищо, защото е по-изгодно да купиш същите тези неграмотни цигани срещу 10, 20 или 30 лв. и те да гласуват за теб, а ти да продължиш да крадеш. На това ще сложим край! Не може една етническа партия да продължава да смята, че може да бъде балансьор и да накланя везните.

Къде са т. нар. леви и десни? Космо­навти, марсианци ли? Те не са ли бълга­ри, които трябва да знаят, че България е над всичко, когато става въпрос за сигур­ността, доходите и здравето на хората. Знаят го, но е по-изгодно да управляват с етническите партии, да купуват циган­ските гласове и да продължават да грабят държавата. „Обединените патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО” ще сложим на това край. Няма да останем в историята като поколението, което е затрило Бълга­рия след 14-вековна история.

Обединени български патриоти тръг­ваме на битка, не за една кампания,

НЕ ЗА ЕДНА ИНСТИТУЦИЯ, А ЗА ДА Я УПРАВЛЯВАМЕ СПРАВЕДЛИВО, ЗА ДА ЖИВЕЯТ ХОРАТА ГОРДО, СПОКОЙНО, ДОСТОЙНО В БЪЛГАРИЯ.

Другите кандидат-президенти си иг­раят на леви и десни. Радев още не знае кандидат в лявото ли е или е независим. ГЕРБ извадиха в последния момент кан­дидатура. Десните, след две години раз­правии, но и участие във властта със 7 министри, най-накрая извадиха една кан­дидатура, колкото да се явят на изборите. И продължават да ми говорят за ляво и за дясно, за Русия и за Америка. Не чух един от тях да каже дума за България. Едини­ят обясняваше, че скоро ще ни извади от НАТО и ЕС, после му се обадиха от аме­риканското посолство и той започна да обяснява, че е натовски генерал. Говоря за левия кандидат.

Ние не искаме да вадим България от­никъде, защото България е тук 1400 годи­ни. Ние искаме тук българите да живеят добре, отчитайки реалностите в света. Затова, институцията, в лицето на прези­дента и вицепрезидента, ще поддържа и провежда една балансирана външна на­ционална политика.

НЯМА ФИЛИ, НЯМА ФОБИ – ИМА БЪЛГАРСКИ НА­ЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС

Продължават да ми задават въпроса, русофил ли съм, русофоб ли съм. Ние сме преди всичко българи. И Русия, и Америка, и Германия, и Франция могат да бъдат и ще бъдат наши приятели, ако уважават Бълга­рия, ако я считат и третират като равноп­оставен партньор, а не да ни използват, за да решаваме техни проблеми и да плащаме сметката ние.

Едно основно правомощие на българ­ския президент е сигурността на страна­та, в качеството му на върховен главноко­мандващ. След 26 години експеримент и реформи, Българската армия е сведена до едно жалко положение – от 20 000 военно­служещи, 5100 незаети места в армията. Два самолета и половина и оборудване от средата на 80-те години. Нека някой ми разправя, че е карал самолета. Кой от тези два и половина самолета караше? Когато имахме 150 самолета и 150-хилядна армия, България беше уважавана страна.

Българският народ стана жертва на без­характерността на своите политици, които се съгласиха да нарежат ракетите СС-23, които се съгласиха да затворим и да съкра­тим нашето въоръжение до жалките оста­тъци, в които се намираме. Позволиха да затворим 1, 2, 3 и 4-ти реактор на „Козло­дуй”.

Позволиха да бъдат командвани, било от американски сенатори, посланици или портиери в едно или друго посолство. Това е истината. Сега ни казват, не ви трябва го­ляма армия. Не ни трябва, само че България се намира на границата с една страна, която се ислямизира. Говоря ясно и директно за Турция. Една страна, която от ден на ден се ислямизира повече и която не крие своите неоосманистки претенции. Неслучайно за­явих, че първото ми посещение ще бъде в Турция, и ясно и директно – ако те искат да бъдат наши съседи и да бъдем приятели, трябва да спрат финансирането на етниче­ски партии в България. Да спрат да пла­щат на българските мюсюлмани в лицето на Главното мюфтийство и по този начин да ги контролират. Да спрат да турцизират българите-мюсюлмани, които са етнически българи в Родопите, но изповядват исляма по исторически причини. Те не са турци и няма да позволим да ги турцизират.

ДА СПРАТ ДА ТУРЦИЗИРАТ И ЦИГАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Всичко това, ако те приемат да про­веждат като политика, спрямо Бълга­рия – да, ще бъдем приятели, ако не, няма да клякаме както правят другите и ще защитаваме интересите си така, както подобава.

15 години водим битка срещу моно­полите. В последните две години ня­маше увеличение цената на тока, само защото патриотични формации поста­виха ясно условие на правителството – вдигането на цената на тока, означава вашето падане от власт. Само, че ре­формата в енергетиката не е приклю­чила. Трябва да се каже, че България и тук беше ощетена и ограбена, защото едни политици, които сега отново ми говорят за евроатлантическите цен­ности, продадоха енергоразпредели­телните дружества на чужди фирми. Продадоха двата ТЕЦ-а „Марица 1 и 3” на едни уж американски фирми. И това доведе до вдигане цената на електроенергията в България. Ние сме започнали тази битка, в следващите месеци ще я довършим. Тези неспра­ведливи договори, които водят до тази висока цена на тока, трябва да бъдат прекратени. Не може българската ико­номика и българския гражданин да зависят от това, колко алчни са едни или други така наречени уж външни инвеститори.

Погледнете и търговските вериги, във всяка област държавата е оставена да бъде изсмуквана от чужди монопо­ли, които извличат последните сто­тинки на българския гражданин и ги изнасят извън България. Смятате ли, че е справедливо стотинките на бъл­гарския пенсионер, който съвестно си плаща тока, ЧЕЗ да изнася за пенсиите на чешките пенсионери?

Е, няма да продължава. Това е една много ясна и категорична кауза. Бъл­гарският президент, казват някои, ня­мал много правомощия. Той има дос­татъчно правомощия, ако има воля, сърце и разум да защитава български­те интереси.

Всеки месец ще бъде свикван Кон­султативният съвет за национална си­гурност по всеки един въпрос, който касае нацията – демографската криза, битова престъпност, нисък социален живот, безработица, армия, външна политика. Това е инструмент в ръцете на българския президент. Досегашни­те президенти го използваха от дъжд на вятър, колкото да се появят и да го видят по телевизията. Аз ще го свик­вам всеки месец, но не само да си го­ворим, а с готови предложения.

Трябва програма за привличане на всички етнически българи от Украйна, Молдова и другите региони на света, които желаят да се заселят в България, а не като сега, да бъдат мачкани и уни­жавани, да плащат рушвети за българ­ско гражданство.

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВЛИ­ЧАНЕ НА ОНЕЗИ МЛАДИ ХОРА, ОНЕЗИ 1,5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ, КОИТО ЖИВЕ­ЯТ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.

След тези президентски избори ми­сля, че президентската институция ще работи много добре с бъдещото българ­ско правителство, защото то ще бъде правителството на „Обединените бъл­гарски патриоти”.

Някои твърдят, че били майка на на­цията, други претендират да са баща на нацията, трети карали самолета, вдигали самолета и т.н.

Уважаеми български патриоти, ние нямаме претенции нито да бъдем велики пилоти, нито да бъдем баща или майка на нацията, но ви обещавам едно – ние ще бъдем сърцето на българската нация, което ще тупти с проблемите на българ­ската нация.

Ние ще бъдем и мечът на българска­та нация, който ще се извиси над всич­ки онези, които не уважават, не зачитат, продават или предават България.

Да живее България! България над всичко!