|

КАРАКАЧАНОВ В СЕВЛИЕВО: ДЕБАТЪТ МЕЖДУ ЦАЧЕВА И РАДЕВ Е РЕЖИСИРАНО ШОУ

Севлиево, 21 октомври

В България липсва социална справедливост. При официално обявен праг на бед­ността от 300 лв. българските пенсионери получават дори под 200 лв. Това трябва да спре! Ние ще го спрем!, беше категоричен Каракачанов.

Кандидатите за президент и вицепрезидент на „Обединени патриоти – НФСБ, АТА­КА и ВМРО“ Красимир Каракачанов и Явор Нотев проведоха срещи с избиратели в Севлиево на 21 октомври.

Залата на Дома на културата се оказа тясна за привържениците на Обединени патриоти и гражданите, които искаха да чуят кандидатите.

Пред препълнената зала Каракачанов беше категоричен, че една от основните теми, която отличава кандидатите на „Обединени патриоти“ от другите кандидати е справедливостта. Справедливостта спрямо нашите родители. Тези хора, които по­следните 20 години бяха подложени на най-големия стрес от живота. Които са рабо­тили за тази държава 40 години и днес получават мизерни пенсии, възмути се канди­датът. И даде пример с това, че управляващите твърдят, че ценят евроатлантическите ценности. По данни на Евростат 83 евро е пенсията у нас. В Македония е 178 евро, в Албания е 174 евро, в Сърбия е 214 евро. Това са държави, които не са членки на ЕС, в които до вчера се водеха граждански войни. Ето къде е парадоксът, подчерта той.

В същото време правителството, което сега управлява, преди половин година из­лезе с констатация, че прагът на бедност е 300 лв. Оттам надолу е мизерия, а те дават на голямата част от българските пенсионери пенсии под 200 лв. За каква справедли­вост говорим при това положение, запита той.

Каракачанов посочи и конкретни решения за повишаване на доходите на пенси­онерите.

Ще струва между 1, 2 млрд. и 1, 5 млрд. лв. Нали премиерът се хвали, че в бю­джета всяка година има 2-3 млрд. излишък, които той събирал от контрабандата, от цигарите, от митниците. Какъв е смисълът да ги влагаш тези пари в спортни зали в градове, в които няма хора или в пътища, които след 6 месеца започваш да ремонти­раш. Т.е. наливат се през едни фирми в едни джобове. Ако тези пари бъдат дадени за изравняване на пенсиите с прага на бедността, те ще се върнат в икономиката. Ще се разкрият нови работни места, ще се увеличат приходите от ДДС и данъци, но това не се прави. Не се прави, защото не ги интересува. Те не мислят за Вас – това е истината, беше категоричен Каракачанов.

Ето това ни отличава от Цачева и Радев, които се криха 15-16 дни и накрая се яви­ха двамата заедно да си се хвалят и да се съгласяват помежду си. Това не беше дебат, а режисирано шоу, за да заблудят хората, че Цачева и Радев са умните и спокойните, а онези там – националистите, само викаме.

Да, викаме! Но казваме истината!

И двамата кандидати, които претендират да са ни президенти казват за нелегална­та миграция, че не трябвало да говорим така или иначе, защото това разделяло хората и не било хуманно. На това ще отговоря следното:

не ме интересуват правата на нелегалните мигранти

Не може на един бежанец със статут на временно пребиваващ МС да гласува Постановление да му се дават повече пари отколкото на един български гражданин по рождение, който работи, плаща данъци и осигуровки или пък е пенсионер, който 40 години си е плащал данъците и осигуровките в тази държава. Според това поста­новление хората, получили статут на бежанци в България и хуманитарен статут в Европа, и тех­ните семейства трябва да бъдат настанени в об­щините, които ги желаят. Тези общини трябва да им осигурят безплатни жилище, детски градини и училища за децата, да ги осигурят здравно и да им намерят работа. Аз питам на кой български гражданин държавата е осигурила всичко това. Ето това е справедливото. Това трябва да спре, каза още кандидатът за президент.

Явор Нотев посочи, че ще бъде до Красимир Каракачанов във всяко решение, във всяка стъп­ка.

Ние ще бъдем екип и ще работим за интере­сите на българския народ. Ние сме различната кандидатпрезидентска двойка, защото сме обе­динени, защото казваме истината и милеем за България! Не е вярно, че президентската институ­ция е с ограничени правомощия. Има достатъчно лостове да влияем във всяка една сфера от живо­та, посочи кандидатът за вицепрезидент.