|

КАРАКАЧАНОВ И НОТЕВ: НE СМЕ НИТО МАЙКА, НИТО БАЩА НА НАЦИЯТА! Ние ще сме сърцето, което ще тупти с проблемите на българите

 

 На 8 октомври с българския национален химн започна откриването на предизборната кампания на „Обединени патри­оти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в препълнената зала „Универси­ада“.

„Обединените патриоти“ из­дигнаха за президент Красимир Каракачанов и Яров Нотев за ви­цепрезидент.

Валери Симеонов, председа­тел на НФСБ и на предизборния щаб определи Каракачанов и Нотев като най-достойната кан­дидатпрезидентска двойка.

От началото на работата на 43-ото Народно събрание ние се убедихме, че партиите НФСБ, АТАКА и ВМРО имаме едни и същи принципи и лозунгът ни е един – „България над всичко“, каза Симеонов пред стотиците симпатизанти.

Той допълни, че сега НФСБ, АТАКА и ВМРО са обединени, а зад тях е разгърната огромна фа­ланга от подкрепящите парти и организация – „Народен съюз“, „Защита“, „За честта на пагона“, „Средна европейска класа“, „БГ Патриот“, както и всички родо­любиви българи.

ОБЕДИНЕНИЕТО НА АТАКА, НФСБ И ВМРО Е ИСТОРИЧЕСКИ ХОД ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Нашето обединение постиг­на успех, като издигнахме обща президентска двойка. Показахме нов модел – търсенето на обе­динението в името на защита на интересите на родината. По­желавам на всички нас да имаме общ успех още на 6 ноември, по­сочи още Симеонов.

Лидерът на АТАКА Волен Сидеров заяви от своя страна, че патриотичните партии са преодолели личния си егоизъм, вождизъм и дребните неразби­рателства и са го направили с ясната мисъл, че дават пример за бъдеще.

Ние сме победители и наше­то обединение е исторически и стратегически, а не само предиз­борен ход.

ЕДИНСТВЕНИЯТ ПРА­ВИЛЕН ХОД Е ПАТРИ­ОТИЗМЪТ

Патриотите навсякъде в Ев­ропа са в подем, „бият“ т.нар. ляво и дясно. Вярвам, че и в България ще е така, каза Сиде­ров.

Засега борим в парламента проблемите като две парламен­тарни групи – на ПФ и на АТА­КА, а от утре – като една, обеди­нена, двойно по-голяма, пожела той.

Лидерът на АТАКА сподели, че в началото е имало опасе­ния при негови колеги относно обединението на трите партии по местните структури. Но сега става ясно, че

НАВСЯКЪДЕ В СТРА­НАТА АТАКА, НФСБ И ВМРО РАБОТЯТ ЧУДЕСНО ПОМЕЖДУ СИ

Те разбраха, че враждите помежду ни радват враговете на България. Е, порадвахме ги, стига толкова, край на сеира. Сега започваме да градим и то така, че силно да разтревожим враговете на България, които потриваха ръце досега, допълни председателят на АТАКА.

Сидеров разясни, че сме в много тежка кризисна ситуация и не се знае какво ще се рази­грае в региона близките месеци и години. Според него, ако не сме обединени и ако нямаме си­лата да защитаваме Родината си, тя ще бъде разграбена. А утре може да не се казва България или части от нея да бъдат присъ­единени към друга държава. Ако позволим това, язък ни за всич­ките тези години в политиката, категоричен бе той.

По думите му след патрио­тичното обединение политиката в България няма да е същата. Не е време за много приказки, вре­ме е за действия, бързи и осмис­лени. С Бога напред! Да живее България!, завърши речта си на откриването на кампанията Си­деров.

Кандидатът на „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за вицепрезидент Явор Нотев обяви, че е изключител­но развълнуван, и благодарен на хората, които са му гласували доверие да бъде кандидат.

Той пое ангажимент, че

С КАРАКАЧАНОВ ЩЕ СЕ БОРЯТ С ИКОНО­МИЧЕСКИЯ ГНЕТ,

тежащ над нашата Родина и заплашващ да я унищожи.

Кандидат-вицепрезидентът обещава, че ще направи всичко по силите си, за да запазим де­цата си в България. Ние тряб­ва да оставим това богатство в страната си. Да направим така, че да бъдат щастливи, високо­образовани, културни личности, допълни той.

Нотев увери, че Каракачанов ще има пълната му подкрепа и съдействие, когато решава въ­просите за националната сигур­ност. Според него досега нито една президентска двойка не успя да използва възможност­ите на институциите, за да ра­боти хармонично за благото на страната и да изпълни задачите, които очакват всички български граждани.

Нотев е категоричен, че всеки етнически българин, който е по­желал да се завърне в страната ще получи българско граждан­ство.

От друга страна той е безком­промисен –

НЯМА ДА ИМА МИ­ЛОСТ ЗА НИТО ЕДИН ПРЕСТЪПНИК,

посегнал на честта, достойн­ството, имуществото на българ­ските граждани, позволил си гавра с тях, както правят при обичайните нападения и набези циганските банди. Нито един от тях няма да получи милост, за­щото не заслужава това. Милост само към жертвите на тези набе­зи“, заяви Нотев.

Подкрепа за кандидатите на НФСБ, АТАКА и ВМРО декла­рираха още партии и различни патриотични формации.

Залата посрещна с бурни ръ­копляскания кандидата за пре­зидент Красимир Каракачанов, който заяви, че с Нотев не са нито майка, нито баща на наци­ята, а сърцето, което ще тупти с проблемите на българите.

Отриването на кампанията на патриотите завърши с нацио­налния химн на България от Ос­вобождението до 1944 г. „Шуми Марица“.

С №19 за Каракачанов и Нотев!