|

СИДЕРОВ В БУРГАС: Сега президент – патриот, ДОГОДИНА ПРАВИТЕЛСТВО НА ПАТРИОТИТЕ

На 9 октомври препълнена зала в Дома на НХК в Бур­гас посрещна кандидатите за президент и вицепрезидент на „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Красимир Каракачанов и Явор Нотев. С тях на предиз­борната обиколка бяха още Волен Сидеров, Валери Си­меонов и народни представи­тели от ПФ и АТАКА.

Според лидерите на трите патриотични партии обеди­нението между тях е заради опасността България да бъде превърната в мигрантско гето.

„Крайно време е тези раз­деления, на леви и десни, на сиви и пембени, монархисти и републиканци, да приклю­чат. Единствено ние си пода­дохме ръка, въпреки разли­чията ни в миналото. Но сме изправени пред опасностите, заплашващи България, затова се обединихме, категоричен бе Каракачанов.

„Но аз съм убеден, че кога­то спечелим президентските избори, „Обединените патри­оти“ и нашите приятели, в България ще има парламен­тарни избори. Тогава прези­дентската институция, в наше лице, с г-н Нотев, няма да има нужда да обяснява на новите управляващи какво трябва да правят. Защото новите уп­равляващи ще бъдат патри­отичните сили на България, ще бъдат онези, които обичат страната си и поставят ней­ните интереси над всичко“, каза още той.

Пред бургазлии канди­дат-президентът уточни, че българските политици, 26 години са се съобразявали с решенията на чужди сили, които са били в ущърб на на­ционалния ни интерес, „на­веждайки се ниско“.

Залата в Дома на НХК в Бургас се оказа тясна за всички желаещи да присъстват на срещата с Патриотите

„Когато ние бъдем избра­ни, с г-н Нотев, навеждане­то ще свърши. България има своите интереси и те трябва да бъдат отстоявани по един категоричен начин“, заяви патриотът.

Кандидатът за вицепрези­дент Явор Нотев обърна вни­мание, че техните опоненти в кампанията ги улесняват само с личността си:

„От ГЕРБ издигнаха в по­следния момент опонент, за който можем да си позволим да определим, че е креату­ра на партията, без оглед на качествата на конкретния човек. За пореден път сме изправени пред формата да имаме още един мандат пре­зидент ББ – безхаберие и безотговорност. Опоненти са ни двама висши командири, единият в качеството си на кандидат за президент, дру­гият – за вицепрезидент, от различни политически сили.

Висши командири на българ­ската армия, началници на войски, които реално вече не съществуват. Нямаме флот, нямаме авиация. Тези госпо­да, преди всичко, имат други задачи. Те дължат обяснения какво стана по време на тях­ната работа като командващи на тези войски, за да стигнем дотук“, посочи Нотев.

Валери Симеонов започна обръщението си към присъст­ващите с думите: „Войната между нас свърши“. Той под­черта, че заедно със Сидеров са постигнали редица успехи – оградата по границата, за­кона за защита на горите, це­ната на тока, която нямало да е същата без тяхната работа, промяната на конституцията, на Изборния кодекс, осъжда­нето на арменския геноцид.

Лидерът на АТАКА доба­ви, че докато патриотичните партии са се карали, другите са ограбвали държавата и е време патриотичният вот да се реализира в политиката. „Тази година президент-па­триот, догодина – правител­ство на патриотите. Тогава ще се види, че български държавник може да казва в едната посока „ноу“, в друга­та – „нет“, в третата – „йок“, каза Сидеров.

На срещата бяха още лиде­ри и представители на партии и организации, подкрепящи поставените под номер 19 в бюлетината Каракачанов и Нотев.