|

СИДЕРОВ ПРЕД ВАРНЕНЦИ: ЦАЧЕВА И РАДЕВ ЗНАЯТ, ЧЕ КАРАКАЧАНОВ Е НАЙ-ДОБРИЯТ ИЗБОР

 „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА И ВМРО“ НЯМА ДА ДОПУСКАТ МИГРАНТИ В СТРАНАТА

Кандидатите за президент и вицепрезидент Красимир Каракачанов и Явор Нотев се срещнаха с граждани във Варна на 22 октомври.

Нито сантиметър от бъл­гарската земя няма да бъде под чужда власт, докато ние като българи сме горди, до­като ние като българи се съ­противляваме и се борим за нашата родина България.

Това заяви пред препълне­ната филиална зала на Дра­матичния театър в морската столица Каракачанов.

Гражданите, които бяха изпълнили залата, не спи­раха да скандират „Победа“ и „България“. На събитие­то присъстваха лидерът на АТАКА Волен Сидеров, за­местник-председателят на НФСБ Валентин Касабов, съпредседателят на „Наро­ден съюз“ Румен Йончев, ев­родепутатът Ангел Джамбаз­ки, както и депутатите Петър Петров, Десислав Чуколов, Георги Ковачев, Емил Дими­тров, Николай Александров, Калина Балабанова и Иван Димитров.

Кога пред вас ще се изпра­вят на крака 13 действащи народни представители, два­ма от които заместник-пред­седатели на Народното съ­брание, които да декларират, че

ЗА ТЯХ БЪЛГАРИЯ Е НАД ВСИЧКО

и ще отстояват нацио­налните интереси, въпреки всичко и всеки, запита Ангел Джамбазки, след като бе из­пълнен старият химн „Шуми Марица“.

В речта си Каракачанов за­сегна проблема с миграцион­ната вълна, припомняйки, че според българския Наказа­телен кодекс нелегалното преминаване на границата е престъпление. Според меж­дународната конвенция за бежанците за такива в Бъл­гария биха се считали граж­дани на съседна страна, коя­то се намира в състояние на война. А такава страна няма, напомни Каракачанов.

Ние нямаме никакво осно­вание да приемаме подобни хора и още по-малко да ги заселваме трайно на терито­рията на България. Защото тези хора водят със себе си и своите роднини – по 2-3 жени, по десетина деца. Това означава

ДЕМОГРАФСКАТА КРИ­ЗА ДА СЕ ЗАДЪЛБОЧИ

Това означава да направим грешката, която направиха и германците, и французите, и белгийците, които десетиле­тия допускаха подобни неле­гални имигранти-мюсюлма­ни, които сега са милиони и с бомби и оръжия се опитват да променят светския характер на тези държави, които навре­мето миролюбиво ги приеха. Ние няма да допуснем това, заяви Каракачанов.

Кандидатът за вицепре­зидент Явор Нотев заяви, че когато застане редом до президента, той ще изпълня­ва всичко онова, което днес Обединените патриоти пред­ставят като тяхно виждане за разрешаване на проблемите.

Едно обединение, една по­беда, един президент-патриот, една България, едно бъдеще

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ, ЗАЯВИ КРАТКО, НО ЯСНО ВАЛЕНТИН КАСА­БОВ.

На петия опит трябва да изберем президент, който е истински българин – не ляв, не десен, не социален или антисоциален, боядисан в червено или синьо. Трябва да изберем президент, носещ един флаг в джоба си – знаме­то на България, посочи Румен Йончев.

Представете си тримата кандидати – Цецка Цаче­ва, Румен Радев и Красимир Каракачанов да се съберат и седнат заедно и двама от тях да кажат: „Аз защо не отида да правя това, което мога най – добре?“. Радев да отиде да обучава пилоти, г-жа Цаче­ва да се върне да си ръково­ди парламента и те двамата с ръка на сърцето да кажат „Най-уместният кандидат сред нас – не за ГЕРБ, БСП или „Обединени патриоти“, а за България, е Красимир Ка­ракачанов“. Ще им ръкопляс­каме бурно за тези решения. Аз съм сигурен, че те го знаят това, знаят, че Каракачанов е най-добрият избор за Бълга­рия, но продължават да се съ­ревновават междупартийно. Докато се съревновават пар­тиите, България може да из­чезне, закри срещата лидерът на АТАКА Волен Сидеров.

Красимир Каракачанов и Явор Нотев, кандидати за президент и вицепрезидент, издигнати от „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, са с № 19 в бюлети­ната.

Пълна зала и във Варна посрещна Патриотите