|

2010201

НАД 700 ДУШИ с възгласи “русенец-президент” огласиха залата на театъра