|

АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ ЗА СКАТ: Вотът от Турция е нечестен, нереден, противозаконен!

Теодор Ангелов, СКАТ: Може ли да да­дете информация за изборния процес в Турция?

Ангел Джамбазки: За изборите в Турция бяха организирани наблюдатели, застъпни­ци, представители и членове на секционни избирателни комисии. От европейската част на Турция имахме много сигнали за злоупотреби. В четири секции в Те­кирдак, две секции в Чорлу, една в Люлебургаз и една в Одрин, наши представители не бяха допускани. Отделно имахме информация от две секции в Бурса, две секции в Цариград (Истанбул). За това, че турската държава организира па­ралелни секционни избирателни комисии пред законните наши, хората попълват декларациите на гласоподавателите, което за нас беше ясно доказателство за теж­ки нарушения на Избирателния кодекс. Това означава, че тези избиратели не знаят български език и са неграмотни и не отго­варят на изискванията на коде­кса. Това е контролиран вот и означава, че някакви хора са доведени и техните феодални собственици ги наблюдават кой ходи, за да гласува. За това сигнализирахме ЦИК и външно министерство и настояхме изборният процес да бъде прекратен. Това е ново турско нашествие, нов опит на турска­та държава да се намеси недопустимо във вътрешните работи на една суверенна държава.

ЦИК разпрати уведомление до нашите дипломатически представителства, заедно с външно министерство, в което още вед­нъж им напомни законовите положения, където се казва ясно, че в избирателните секции трябва да се говори само на български език и всички декларации трябва да бъдат попълвани собстве­норъчно в секционната избирател­на комисия, а не извън нея. Там не гласуват никакви български граж­дани, защото тези хора не знаят български език. Те не плащат данъци. Нашите усилия са били полезни да намалим секциите от 137 до сегашния брой. И ние ще продължим тази бит­ка по тази тема, напомняйки на останалите политически сили, че там гласува Ердоган, не гласува българския избирател.

Там вотът беше провален, той е не­честен, той е нереден, той е противо­законен, той противоречи на нашите правила. Направихме всички уси­лия да отстраним тези нередности. Наше лично задължение ще бъде да обжалваме резултатите от Тур­ция по съответния съдебен ред, а мое лично задължение ще бъде да уведомя всички мои колеги в Евро­пейския парламент, които угодничат и правят сделки с Ердоган, как той се намесва във вътрешните работи на дър­жава-член на ЕС.

ВЪПРОС НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ПАТРИОТИТЕ В НДК