|

ЕТО КАК ЩЕ ИЗГЛЕЖДА ПАРЛАМЕНТЪТ, АКО ВЪПРОСЪТ НА СЛАВИ СТАНЕ ЗАКОН