|

И ВИДИН ЗАД НОМЕР 19

Когато стана президент, ще пове­да народа в битка срещу социалната несправедливост, обеща кандидатът за президент на „Обединени патри­оти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Краси­мир Каракачанов по време на посе­щението си във Видин. На срещата с избиратели присъстваха и ген. Петър Илиев от „За честта на пагона“, депутатът Красимир Богданов, както и областните координатори за северозападна България на АТАКА и НФСБ Адриан Асенов и Росен Живков.

С поздрава „Здравейте, бдинци!“ Красимир Каракачанов се обърна към жителите на град Видин. Той сподели, че му е тъжно всеки път, когато се връща в града да вижда все по-голямата разруха на региона.

Видин се превръща в призрачен град, улиците са тъмни, липсва нормал­на инфраструктура, мла­дите хора ги няма, а пен­сионерите са забравени от държавата и са оста­вени сами да оцеляват. Целият регион е обезлю­ден, селата са празни, а там където все още има живот, хората се заключват, за да се предпа­зят от циганските набези, очерта тъжната за региона картина кандидатът.

Според Каракачанов за всичко това са виновни управляващите през последните 26 години. Те провеждаха политика, която доведе до обезлюдяването на регионите и тежката демографска катастрофа. Ниският процент европроекти и държавни пари, които се насочват и усвояват в тази северозапад­на България, води до висока безработица, ниски доходи, висока смъртност, циганиза­ция и битова престъпност. Това е резултатът от неадекватното, неравномерно и нецелево разпределение на средствата от страна на държавата. Тъжно е, защото това се вижда и в Силистра, Разград, Монтана, даде примери от обиколките си той.

Нужно е държавата да се намеси, за да могат хората в северозападна България да живеят нормално. Разликата между Северна България и останалите региони е очевидна, посочи лидерът на ВМРО.

Каракачанов отново засегна и темата за пенсионерите и унизителното положение, в което са поставени. Той подчерта, че над 900 хил. живеят с минималната пенсия, при праг на бедността от 300 лв. Ние, „Обединени па­триоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, ще поискаме още сега, при приемането на Бюджет 2017, минималната пенсия да бъде обвързана с пра­га на бедността. Парите могат да се отделят от бюджетния излишък, с който правителството се хвали, че е натрупан от пресечени контрабандни канали. Да оставиш хо­рата да мизерстват и то тези, които над 40 години са давали живота си за държавата ни, е геноцид, беше категоричен той.

Когато стана прези­дент ще направя традиция всяка година с г-н Нотев да обикаляме областните градове и да правим таки­ва срещи с хората, за да разбираме проблемите от самите тях. Прези­дентската институция не разполага с юриди­чески лостове да повлияе върху тези процеси, но президентът като личност, като авторитет и говорител на нацията има нужните механизми да изиска промяна на държавната политика. Ако това не стане с помощта на изпълнител­ната власт, аз като президент ще поведа на­рода в битка за социална справедливост.

Ген. Петър Илиев от „За честта на пагона“ заяви, че Каракачанов е единственият канди­дат, който има реална оценка за състоянието на българската армия, независимо, че сред двойките претенденти за „Дондуков“ 2 има бивши военни. Той знае какво трябва да се направи и има силата и волята да го направи и не спира да работи за сигурността на стра­ната, беше категоричен ген. Илиев.