|

Какво мислят политолозите за мажоритарния вот

ДОЦ. АНТОНИЙ ГЪЛЪБОВ, ПОЛИТОЛОГ И СОЦИОЛОГ:

Референдумът на Слави е корпоративна инициатива, не гражданска

- Ако се приеме мажоритар­ния вот следващия парламент може би ще изглежда доста по-различно от прогнозите, кои­то дадохте?

- Аз се надявам това да не се случи. И точно затова настоявам, че трябва да има сериозен поли­тически дебат за това как беше зададен въпроса, от кого беше зададен въпроса. Това не е граж­данска инициатива, това е кор­поративна инициатива, която се опита да подмени гражданската, формулирайки твърде прецизно една мажоритарна система, която е опасна в този си вид. Така, че се надявам, да не се стигне до това.

 

 

 

АНДРЕЙ РАЙЧЕВ, СОЦИОЛОГ:

Тази система ще ДОВЕДЕ ДО ХАОС

При мажоритарна система става пълна манджа с грозде. Ще има хаос, хаос и слу­чаен резултат. Значи, хаос ще бъде в очи­те на българина. Българинът е свикнал, че като прояви определена воля, тя става. Ако направят разделението на страната на 240 мандата на колене, това ще доведе до из­ключителни последици.

 

 

 

 

 

 

ПРОФ. АНТОНИЙ ТОДОРОВ, ПОЛИТОЛОГ:

 Прибързаните промени водят до лоши последици

- Ако се приеме мажори­тарния вот следващия пар­ламент може би ще изглеж­да доста по-различно от прогнозите, които дадохте?

- Не трябва да се бърза с такъв фундаментален закон, това е устройствен закон. Избирателният закон е като Конституцията. И без това направиха промени по време на предизборната кампания. Това ще бъде абсурдно, това е много лошо, ако набързо направим промени, чийто резултат отсега не можем да предвидим лесно. Прибърза­ните промени на Изборния за­кон най-често водят до лоши последици за тези, които ги предприемат.

 

 

 

 

 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, ПОЛИТОЛОГ:

Проблемът в случая е, че съществуват много за­блуди на различни равни­ща, включително и сред инициаторите на този тип референдум, защото избирането на народни представители в едно­мандатни райони в два тура е изключително ри­сково.