|

2051002

На 10-го¬дишнината на RT, къ¬дето има¬ше конференция и прием, ген. Флин сто¬еше точно до Путин, на една и съща маса