|

РАДЕВ Е КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ЦРУ, който може да вкара България във войната на САЩ срещу Русия

 МАГДАЛЕНА ТАШЕВА, депутат на ПП АТАКА

Kандидатът на БСП генерал Румен Радев е завършил школа на ЦРУ в САЩ и е излязъл с характеристика, че "има дълбоко разбиране на националните интереси на САЩ, дълбоко познаване на американското общество, институции и идеали". Това пише в препоръката му, с която е напуснал американския военновъздушен колеж “Максуел”, в който преподават офицери от ЦРУ. Трябва да си зададем въпроса каква е разликата между един български генерал, завършил школа на ЦРУ, преизпълнил се с американските интереси и идеали - от една страна и един американски агент - от друга?

Войната на САЩ срещу Ру­сия чука на вратата. И Русия, и САЩ не крият, че се готвят за гореща война. Техните гене­рали открито признават това. Както знаем още в началото на 2014 г. Държавният депар­тамент посочи България като една от 6-те „фронтови“ дър­жави – трите Прибалтийски републики, Полша, Румъния и България. В тази фронтова зона влиза естествено и Ук­райна. На тези източноевро­пейски територии ще се води горещата война САЩ-Русия. Затова всички военни бази на САЩ в Източна Европа са подсилени с допълнител­на бойна техника и военен персонал на САЩ. „Подсил­ването на Източния фланг на НАТО“ беше основна тема на срещата на НАТО в Уелс през септември 2014 година. Toва е евфемизмът, под който до ден днешен в своите речи генсекът на НАТО Йенс Столтенберг договаря войната срещу Русия.

Каква политика ще има България в случай на вое­нен конфликт между САЩ и Русия зависи изцяло от но­вия държавен глава, който по нашата Конституция автоматично става главнокомандващ на българските въоръжени сили. От всички кандидати за пре­зидент единствено ген. Румен Радев може да изпълнява тази функция. Той е бил подготвен за нея в две военни академии на САЩ. Изпратен е там през 2002 г. от кабинета на Сак­скобургготски – Доган в наве­черието на присъединяването на България към НАТО.

Препоръка за своя ученик дава американският генерал Бентли Б. Рейбърн, който пише, че Румен Радев „ще оказва влияние на стратегиче­ско ниво“, защото е завършил с отличие програми, които му дават „дълбоко разбиране на американските национал­ни интереси, и задълбочено познаване на американското общество, институции и иде­али“.

Ген. Райбърн предлага под­полковник Радев да бъде вед­нага произведен в полковник и защото по време на двусед­мични военни учения в САЩ Радев се е справил блестящо с ролята на военен командир за Иран и Ирак. Следователно в лицето на Радев имаме кандидат, номиниран от САЩ, който ще изпълнява ролята на американска марионетка, защитаваща американските национални интереси в случай на военен конфликт в нашия регион.

ЦЯЛАТА МУ КАМПА­НИЯ, КОЯТО ЗАПОЧНА С ЛЪЖА, ДОКАЗВА ТОВА!

Първо, ген. Радев НЕ Е но­миниран от членската маса на БСП. Обратно – той беше натрапен. В редиците на БСП имаше брожения срещу не­говата кандидатура. Някои общински организации на соцпартията издигнаха кон­тра кандидатури, например на проф. Румен Гечев.

За да смаже съпротивата на своите членове, „Позитано“ 20 взе да организира „иници­ативни комитети“ от никому неизвестни провинциални об­щественици, част от които не са дори членове на БСП.

Пита се защо беше необ­ходимо Драгомир Стойнев да обикаля страната и да органи­зира инициативни комитети, които да издигнат Радев в градове като Стара Загора, Ка­занлък и Чирпан, където БСП има своите общински струк­тури.

ЗАЩО ТЕ НЕ ИЗДИГ­НАХА ГЕНЕРАЛА? ЗА­ЩОТО НЕ ГО ИСКАХА.

Второ, лидерката на БСП допусна груба грешка, пред­ставяйки Радев като българ­ски герой, който хвърлил ос­тавка в знак на протест срещу ремонти на МиГ-29 в Полша и срещу програмата за въз­душно патрулиране над Бъл­гария от чужди ВВС.

Проверката показа, че ген. Радев се е пенсионирал, полу­чил е 20 заплати на стойност 132 169 лв.

Той можеше да се пенси­онира, по чл. 165 от ЗОВС, който предвижда освобож­даване на офицера, когато е номиниран за президент или друга изборна длъжност. Но генералът напусна ВВС по чл. 169, т.е. поради навършен стаж за пенсиониране.

Никога не е бил против патрулиране- то на чужди самолети в българското небе

При срещи с медиите той призна, че никога не е бил против ремонта на МиГ-овете в Полша. „Обратно, аз дадох идеята на министър Ненчев да ремонтираме двигателите в Полша, за да се освободим от руския монополист РСК МиГ“, каза Радев. Той заяви и че никога не е бил против патрулиране­то на чужди самолети в бъл­гарското небе.

Питаме къде е българският патриотизъм в тези позиции и решения на Радев?

ПАТРИОТИЗЪМ НЯМА!

БСП не за първи път лъже избирателите си, че е про­тив агресивната политика на САЩ спрямо Русия и право­славните държави на Балка­ните.

Разполагаме с грама 05SOFIA1987 на американ­ския посланик Джон Байърли, който пише, че антиамерикан­ската реторика на БСП за изборите през 2005 г. е била само предизбо­рен трик за заблуда на избира­телите. Той пише: „Въпреки, че 80% от българите са про­тив военно участие в Ирак, решението на БСП като лидер на правителството да изпра­ти войници на нови мисии е пълен обрат от предизборни­те обещания на тази партия. Независимо от високата цена пари и живот на тази мисия правителството на Станишев изостави предизборните си обещания да изтегли бъл­гарския контингент от Ирак. Вместо това те водят интензи­вен диалог с нас и за други ал­тернативни мисии“.

Байърли, освен това, хвали кабинета на БСП (Тройната коалиция) за това, че въпреки риска за България е ликвидирало ПВО системите на страната. Той казва, че кабинетът на БСП е готов веднага да подпи­ше споразумението за създа­ване на 4 американски бази в българска територия. И завършва грамата с из­вода, че от всички български партии БСП най-добре защи­тава американските интереси.

Така беше през 2005-2009 г.

До днес, ноември 2016 г.

НА „ПОЗИТАНО“ НЕ СА ПРОМЕНИЛИ НИ НА МИЛИМЕТЪР ПРОА­МЕРИКАНСКАТА СИ ПОЛИТИКА

Доказва го издигането на американския клиент Румен Радев за президент на Бълга­рия.

Особено опасно е това, че като държавен глава той ще назначи следващото служеб­но правителство. А служеб­ното правителство не подле­жи на контрол от парламента и народа. То се отчитат само пред този, който ги е назначил – президента.

Това означава, че ако ген. Радев назначи следващото служебно правителство в пе­риод на възникване на военен конфликт, България може и да не дочака нормално пра­вителство. Защото като пре­зидент и главнокомандващ той може да обяви военно положение и назначеното от него служебно правителство да продължи да управлява България в условията на ед­нолична власт. При такива обстоятелства ще трябва да молим Бога България да оце­леe поне частично в пламъци­те на американска войната срещу Русия.