|

„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ В СТАРА ЗАГОРА: МИНИМАЛНАТА ПЕНСИЯ 300 ЛВ., ДА Е РАВНА С ПРАГА НА БЕДНОСТ

Срещата на кандидатите за президент и вицепрезидент на „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Красимир Ка­ракачанов и Явор Нотев в Стара Загора беше посетена от хиляди избиратели. Гражданите, които бяха изпълнили спортната зала, не спираха да скандират „По­беда“ и „България“. На събити­ето присъстваха и лидерите на НФСБ и АТАКА Валери Симео­нов и Волен Сидеров.

Кандидатът за президент Красимир Каракачанов подчер­та, че геноцидът над български­те пенсионери трябва да спре. Недопустимо е тези хора, които са преживели тегобите на тота­литарния строй, борили са се и са работили за България повече от 40 години, днес да мизерстват, заяви Красимир Каракачанов.

Над 900 хил. пенсионери жи­веят с пенсии от по 157 лв., при праг на бедността – 300 лв. Ние, „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, още сега, при гласуването на Бюджет 2017 г., ще изискваме минималната пенсия да се изравни с прага на бедността. Тези пари могат да дойдат от бюджетния излишък. Вместо с него да се строят ма­гистрали, могат да се дадат на пенсионерите. Това са пари, които ще влязат в икономиката, поясни той.

Кандидатът за президент на „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ отново даде за пример поредната демагогия на управляващите, а именно уза­коняване на издръжката на мигрантите за сметка на българския народ. Правителството реши на тези хора да им се осигуряват безплатни къщи, детски гради­ни, училища, общините, в кои­то се настаняват, ще им плащат здравните осигуровки и са длъж­ни да им намерят работа. Това означава демографската криза да се задълбочи. Ние от „Обедине­ни патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ сме категорично против да се дават пари от джоба на бъл­гарския данъкоплатец за издръж­ката на пришълци, които даже нямат правото да са на наша те­ритория, допълни Каракачанов.

С речта си Сидеров вдигна на крака препълнената зала с над 1000 старозагорци

На кой български гражданин се подсигуряват дом, детска гра­дина, работа, запита за пореден път Каракачанов и подчерта, че границата трябва да се пази с всички законови средства, ако трябва и със сила.

Заедно виждаме проблемите, заедно ще търсим решенията, заедно ще ги намерим. Тогава, когато застана редом до прези­дента, аз ще изпълнявам всичко онова, което днес ние обещава­ме и Ви представяме като наше виждане за разрешаване на про­блемите, каза кандидатът за ви­цепрезидент „Обединени патри­оти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Явор Нотев.

Като вицепрезидент аз кате­горично ще давам амнистия на хората, които при неизбежна от­брана в защита на живота и здра­вето си и този на своите близки са използвали сила, заяви Нотев, но подчерта, че няма да помилва престъпници, които са грабили или насилвали невинни хора.

Обединените патриоти бяха посрещнати грандиозно в спортната зала в Стара Загора

По отношение на обезлю­дяването и демографската ка­тастрофа той каза, че ще дава българско гражданство на всеки етнически българин, който го поиска и ще работи за това да бъдат привлечени българите от Молдова и Украйна, както и от други държави с големи българ­ски общности, чрез държавни програми и стимули.

Валери Симеонов използва пълната зала, за да направи от­чет на съвместната работа на „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в парламента. Заедно се преборихме и огра­дата по границата вече е факт, заедно успяхме и законът за бурките също е приет. Не допус­нахме секциите в Турция да се увеличат и отново турските ин­тереси да се намесват в българ­ската вътрешна политика, беше категоричен Симеонов. Заедно ще се преборим и в бюджета за 2017 г. да бъде заложено израв­няване на минималната пенсия с прага на бедността, обясни Си­меонов.

Лидерът на АТАКА Волен Сидеров изтъкна акта на обеди­нението на патриотичните сили. Ние преодоляхме своите разли­чия в името на България. Между нас е имало съревнование, имало е конфликти, но ние осъзнахме едно – България е под заплаха и ние сме длъжни да спрем ко­лонизирането и да спрем този 26-годишен геноцид над бълга­рите. Сидеров отново призова присъстващите на 6 ноември да гласуват с номер 19 за Красимир Каракачанов и Явор Нотев.