|

„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ В ХАСКОВО: ВЪН МИГРАНТИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Заселването на мигранти трайно в страна ни е опасно и ще задълбочи демографската криза. Това сподели кандидатът за президент на „Обеди­нени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Красимир Каракачанов по време на предизборна среща в Хаско­во на 30 октомври.

Пред стотиците хасковлии Карака­чанов и Нотев изложиха своите въз­гледи за разрешаване на бежанския проблем, демографската катастрофа и безработицата. На срещата присъст­ваха лидерът на АТАКА Волен Сиде­ров, председателят на „Народен съюз“ Румен Йончев, заместник-председа­телят на НФСБ Борис Ячев и народни представители от трите патриотични сили.

Каракачанов обърна внимание на проекта за решение, който патрио­тите внесоха в парламента миналата седмица (виж. стр.12). С него те ис­кат охрана на границата срещу неле­гални мигранти с помощта на всички законови средства, в това число и из­ползването на сила. Незабавно всич­ки бежански центрове да бъдат пре­образувани в такива от затворен тип и изкарани извън населените места, на граничната бразда, а издръжката и всички други разходи трябва да се поемат от Европа и страните, които пряко участват в конфликтите в Близ­кия Изток, допълни още Каракачанов.

Според обединените патриоти е не­допустимо българските граждани да мизерстват, а държавата да се грижи и да изработва план за трайно заселва­не на имигранти в България. И забе­лежете – от бюджета на общините, в които ги настаняват, да им се плащат здравните осигуровки, да им бъдат осигурени жилища, безплатни детски градини и училища. Младите българи бягат зад граница, защото тук за тях няма работа, а

ДЪРЖАВАТА СЕ АНГАЖИРА ДА НАМЕРИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА МИГРАНТИТЕ

Това е недопустимо, беше катего­ричен Каракачанов.

Явор Нотев допълни думите му с призив към хората да гласуват за пре­зидент-патриот, защото това е един­ствената алтернатива за България.

И призова да не се залъгват, че сла­гайки „чавка“ в квадратчето „Не гла­сувам за никого“, реално правят своя свободен избор. Свободата е право, но и отговорност – към децата ни, към обществото и бъдещето на Бъл­гария – подчерта кандидатът за вице­президент на „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“.

Отидете и гласувайте за България!

НЕ ЗА ЛЕВИТЕ ИЛИ ДЕСНИТЕ, А ЗА БЪЛГАРИЯ!

Единственият патриот сред всички кандидати е Красимир Каракачанов, подчерта отново Нотев.

Лидерът на АТАКА Волен Сиде­ров направи кратък анализ на други­те кандидати за „Дондуков“ 2. Кой е ген. Румен Радев, попита той. Човек, който е завършил в Америка, който се гордее, че има сертификат „Стра­тегически лидер на 21 век“, а се обя­вява срещу НАТО. Говори, че трябва да спрем мигрантското нашествие, а депутатите на БСП и ДПС в Евро­парламента гласуват за тяхната ин­теграция (виж стр. 8). Кой е Трайчо Трайков – човекът, с чиято подкрепа монополните дружества в енергетика­та изнасят парите на българските пен­сионери. Господа от ГЕРБ, не бива да Ви е страх от нас, продължи Сидеров. Когато Красимир Каракачанов стане президент той ще Ви показва истин­ските проблеми и ще Ви дава насоки за тяхното разрешаване в интерес на България, завърши речта си лидерът на АТАКА.

Гласувайте за Красимир Каракача­нов за президент и Явор Нотев за ви­цепрезидент с номер 19 в бюлетината.