|

ВОЛЕН СИДЕРОВ НА ШЕСТИЯ СБОР НА ПП АТАКА: Усилията ми не отидоха напразно, станахме трета сила след обединението!

Доклад на председателя на АТАКА
Волен Сидеров на Шестия национален
сбор на партията, 10 декември 2016 г.

Уплашени от успеха на НФСБ, АТАКА и ВМРО, партиите на колониалното управление БСП и ГЕРБ в негласен сговор помежду си търсят начин за отстраняване на АТАКА и подобните й от политическата сцена

Скъпи съратници,

Изминаха три години от последния национален сбор на партия АТАКА. Твърде кратко време като период, но изпълнено с много и важни за България събития.

2013 година започна с недоволство на много българи от енергийните чужди монополи. Имаше масови митинги про­тив сметките за ток. Идеите на АТАКА за изгонване на ЧЕЗ и ЕВН бяха подети от стотици хиляди българи. Те издигаха лозунгите на АТАКА, без да бъдат орга­низирани от нашите партийни структу­ри.

Това доказва, че

КАУЗАТА НА АТАКА Е КА­УЗА НА НАРОДА, А НЕ НА ОЛИГАРХИЧНИ КРЪГОВЕ

и колониални администратори. Губе­що рейтинг с всеки изминал ден, прави­телството на ГЕРБ абдикира от властта, за да предотврати тоталния срив на свое­то управление.

На предсрочните избори през 2013 година АТАКА получи рекорден брой мандати в 42-то Народно събрание – 23. След допитване до всеки един от новата парламентарна група, аз установих като лидер на партията и групата, че нито един народен представител не иска да играе играта на партия ГЕРБ за разтурва­не на 42-то Народно събрание чрез про­цедурни хватки с неприсъствие в залата и предизвикване на изкуствена липса на кворум. След демократично взетото решение на групата, ние, депутатите от АТАКА, започнахме активна законода­телна дейност, засягаща чуждите моно­поли, новините на турски, защитата на страната от нелегални пришълци, сваля­не на санкциите срещу Русия, вдигане на най-ниските доходи и още много подоб­ни инициативи в тази посока.

Заедно като един, парламентарните групи на БСП, ДПС и ГЕРБ отхвърля­ха всички тези полезни за обществото ни законови промени. В крайна смет­ка от над 50 предложения беше прието едно единствено – това за изграждане на ограда на турската граница. Инициатива на АТАКА, приета при правителството „Орешарски”, с която по един демагог­ски начин си пишат червени точки днес управляващите от ГЕРБ.

ФИНАНСИРАНИ И ИНИЦИИ­РАНИ ОТВЪН,

соросовите прислужници в България организираха щедро платени протести, главно срещу присъствието на АТАКА в парламента като една от четирите поли­тически сили. Обстановката в страната през периода 2013 -2014 беше обстанов­ка на вакханалия, денонощно варварство и хулиганство по централните улици на София, непрекъснато погазване на зако­на от страна на протестиращите и показ­на ненамеса на полиция и прокуратура за спазване на реда.

На практика у нас бе извършен един преврат срещу законно избрано Народ­но събрание и законно избрано прави­телство. Тук изрично подчертавам, че не давам политическа оценка на този парламент и на този кабинет, а говоря принципно за незаконни действия на улични вандали, престъпно съучастие на полиция и прокуратура и мощно финан­сиране с мръсни пари и пари на Сорос на вилнеещи по София криминални еле­менти.

Тези престъпни действия на т. нар. протестиращи бяха поощрявани от пре­зидента Плевнелиев, от посланици на чужди държави като Франция, САЩ и Великобритания, както и от ръководства­та на политически партии у нас, начело с най-голямата политическа сила ГЕРБ.

В тази ненормална и екстремна по­литическа обстановка партия АТАКА запази своето последователно и идейно аргументирано поведение. И за голя­ма изненада на враговете на България, АТАКА влезе и в 43-то Народно събра­ние, въпреки всички известия за нейната смърт.

През трите години на отчитания пе­риод, у нас имаше три пъти избори: два пъти предсрочни парламентарни и веднъж избори за евродепутати. На изборите за евродепутати партията не мобилизира докрай своите възможнос­ти и много наши активисти погледнаха на тези избори без нужното внимание и задълбоченост. Това даде възможност други партии, поддържащи колониалния режим у нас, да вкарат по пет по шест евродепутати, които днес

 

ПОДПИСВАТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЗАСЕЛВАНЕ НА ОЩЕ МИГРАНТИ У НАС

и на практика работят против интере­сите на България.

В настоящето Народно събрание дейността на АТАКА беше постоянно блокирана от действията на управлява­щото мнозинство. Бяха отхвърляни и недопускани до залата редица законови поправки, проекто-решения и деклара­ции, които засягаха острия проблем с нелегалните пришълци, отношенията с Русия, ниските доходи и т. н.

През 2015 година държавната власт в лицето на прокуратурата упражни ця­лата си сила и ресурс, за да репресира председателя и заместник председателя на партията чрез измислени обвинения и лъжливи свидетелски показания. Стана ясно, че в България правото е в ръцете на властимащите и те го прилагат като

МУТРАДЖИЙСКА БУХАЛКА СРЕЩУ ВСЕКИ НЕУДОБЕН

за тях. В крайна сметка висша инстан­ция на съда обяви действията на проку­ратурата за противозаконни, но от това не последва нищо за нарушителите на закона и на човешките ни права, прикри­ти зад имунитета на прокурорската тога. Като важен детайл искам да отбележа, че незаконните и показни, унижаващи достойнството репресии на полиция и прокуратура не бяха повлияни и смекче­ни дори от факта на раждането на един­ствения продължител на рода по мъжка линия на председателя на вашата партия – Волен Сидеров-младши. Но има Бог и той вижда!

През настоящата 2016 година предвид изборите за президент пред нас ръко­водството на АТАКА и парламентарната група стоеше въпросът дали да участва­ме самостоятелно на тези избори, както досега или да потърсим обединение с другите патриотични формации в парла­мента в лицето на коалиция Патриоти­чен фронт.

Като се има предвид слабото предста­вяне на АТАКА на президентските из­бори през 2011 година, взехме решение да потърсим обединение. Тогавашното недобро представяне позволи на лично­сти като Кунева, виновни за съсипването на икономиката на страната и в частност затварянето на АЕЦ Козлодуй, да се кла­сират на трето място.

Лично аз като лидер на партията по­ложих огромни усилия и направих много компромиси на собственото си достойн­ство, за да преодолея годините на враж­да и лични обиди между мен и лидера на НФСБ Валери Симеонов. Всичките ми действия в тази посока бяха

ДИКТУВАНИ ОТ МИСЪЛТА, ЧЕ БЪЛГАРИЯ СИ ОТИВА,

докато ние враждуваме помежду си. Такива бяха и аргументите ми – човеш­ки и български, когато разговарях мно­гократно с Красимир Каракачанов и Ва­лери Симеонов. Вътрешно през цялото време бях убеден, че това е правилната стъпка и каквото и да ни струва като ком­промис на личното, на накърненото его, то е нищо в сравнение с целта, заради която сме в политиката. А именно – да направим нещо добро и осезаемо като обществени работници до края на зем­ните си дни. Иначе нашето присъствие в политиката става рутинно, изпразва се от смисъл и цялата енергия, която сме употребили през тези 11 години, отива нахалост.

Усилията ми не отидоха напразно, обединението стана факт и двойката на Обединени патриоти Каракачанов – Но­тев стоеше най-достойно и стойностно. Резултатът ни като трета сила беше до­казателство, че

СТЪПКАТА НА ЕДИНСТВОТО Е ВЪВ ВЯРНА ПОСОКА.

Скъпи съратници,

В настоящия момент пред нас стои отново перспективата на предсрочни избори. Управляващата партия ГЕРБ за пореден път абдикира от властта, макар, че не спира да говори за отговорност. Уплашени от успеха на Обединени па­триоти, партиите на колониалното упра­вление – БСП и ГЕРБ в негласен сговор помежду си търсят начин за отстранява­не от политическата сцена на формации като АТАКА и подобните й. Тенденцията в Европа е точно такива партии да засил­ват влиянието си. Ние виждаме, че на президентските избори в Австрия канди­датът на Партията на свободата, с която поддържаме приятелски отношения от 2005 година стигна до балотаж и не спе­чели само поради силната пропаганда на глобалистките сили против него.

Във Франция се очертава Марин льо Пен да бъде първа или втора на прези­дентските избори догодина. И в остана­лите европейски страни текат процеси на засилване на подобни организации и движения. Европейските народи не ис­кат повече глобалистичната политика на неолиберализма да доминира. Те искат повече национален суверенитет, повече национална идентичност и повече сигур­ност на своите държави против вълните от нелегални пришълци, които заплаш­ват да заличат Европа като християнска цивилизация.

Притискани от своите брюкселски началници, основните партии у нас – ГЕРБ и БСП в съучастие готвят промяна на избирателната система, която според тях ще им осигури служебна победа и ще разчисти от терена неудобни и доказани в политическата битка партии като АТА­КА и сродните й. Ние за разлика от тях, за разлика от безбожниците, които ръко­водят тези формации, сме вярващи хора и знаем, че нищо не става без Божието допущение. Народът ни го е казал ясно: човек предполага, Господ разполага!

Затова подмолните действия на упла­шените от възхода на националистите

ПСЕВДОДЕСНИ И ПСЕВДО­ЛЕВИ НЕ НИ ПЛАШАТ

и не разстройват нашата работа. Аз съм убеден, че всички наши активисти вече не се колебаят за общия път на Обе­динени патриоти. Сигурен съм, че ще дадете вашата подкрепа на ръководство­то на партия АТАКА, за да продължим заедно с коалиционните ни партньори от Патриотичен фронт, както и подкре­пящите ни други партии и граждански организации, да продължим победния път на национално отговорните, патри­отични, антиколониални и пробългарски политически сили към едно бъдещо до­стойно управление на България. Няма вече време за протакане, всеки ден е ва­жен!

Желая ви крепка вяра, Нека Божието благоволание е над вас и семействата ви, хубави празници – Рождество Христово и Нова година!

Да живее България!

ВОЛЕН СИДЕРОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП АТАКА