|

Депутат погна Кунева за ромските стипендии

Николай Александров настоя за допълнител­но стимулиране на всички учители, не само на тези, които работят по проекта с ромите

 

Народният представител от АТАКА Нико­лай Александров попита образователния ми­нистър Меглена Кунева относно отпускането на стипендии за ромски ученици.

С оглед на появилата се информация преди месец в медиите, че МОН планира да отпуска стипендии за ромски ученици, които имат успех над 3,50 в размер на 30 евро, желая ясно да разберете, че това е форма на дискриминация, заяви на­ционалистът.

По думите му Кунева в качеството си на министър не може да дели нацията по какъвто и да е било признак. Даването на такъв вид сти­пендии оформено по този на­чин разделя обществото на етническа основа и засилва противопоставянето.

В тази връзка депутатът попита министър­ката дали ще се откаже от явната й сепарация на обществото и по точно в отпускането на стипендии на ромски ученици.

Той уточни, че въпросът му е отправен преди 30 дни, но чак сега е дошъл редът на парламентарен контрол и вече има направе­ни стъпки по темата. „Все пак какво точно е направено след това“, попита Александров.

Кунева заяви, че въпросът е на време, за­щото вече има данни за децата, които са кан­дидатствали, колко са и с какъв успех.

Подкрепа за ромски ученици е по иници­атива на Ромския образователен фонд. Въз­лиза на 218 хил. 80 евро бюджетни средства, което по думите на Кунева е нищожна сума. Тя е за учителите, които ще работят по проек­та. Парите за стипендиите на 700 ученици от ромски произход са от фонда.

На въпрос защо прагът за кандидатстване е „добър“, а не по висок успех, тя заяви, че за голяма част от тях бъл­гарският език не е майчин и се борят с лоши условия.

„Много е хубава инициа­тивата българският учител да получи допълнително сред­ства да контролира тези уче­ници да бъдат действително в училище. Образованието е един от начините за интеграцията им“, заяви депутатът от АТА­КА. Но според него не само ромските ученици се борят с лоши условия, а и много българ­чета. „Те заслужават същото равенство, не само тези, които се обрисуват като етнически роми“, смята той.

Атакистът смята, че трябва всички учители да бъдат допълнително стимулирани, не само тези, които се занимават по проекта с роми­те.