|

МИГРАНТИТЕ ДА СЕ ПОСРЕЩАТ С ОРЪЖИЕ, НЕ С ХЛЯБ И СОЛ

Нелегалните мигранти да бъдат посрещани с оръжие, не с хляб, сол и лицемерно съчувствие, каквото се виж­да в българските медийни среди. Ние българите сме доказали своята толерант­ност, когато е имало истин­ски бежанци, хора, които се нуждаят от помощ и сме ги приемали. И арменците в началото на ХХ век и други. Тук не става дума за толерантност. Тук става дума за сблъсък, за война между два свята.

И от едната страна на тази война е нашата Роди­на, нашите граници, нашата идентичност, която искаме да я защитим.

И ако трябва да я защи­таваме с оръжие – да, да го правим, в държавниче­ски план, а не с хайдуш­ки чети. Границите да се затворят истински, да се пропускат само по КПП-та, хора с документи и това, което е нужно за търго­вията, а всичко останало да се връща. Тези, които са влезли незаконно да се експулсират там, откъдето са дошли.,

Това трябва да направи българската власт!

КОМЕНТАР НА ВОЛЕН СИДЕРОВ В ПРЕДАВАНЕТО „НЕДЕЛНИК“ ПО АЛФА ТВ ОТ 27.11.2016 Г.