|

НФСБ, АТАКА И ВМРО СРЕЩУ ОТКРИВАНЕ НА МИГРАНТСКИ ЦЕНТРОВЕ В СТАРА ЗАГОРА

Обединените патриотите в Стара Загора са категорично против заселване на пришълци в общината им

На 6 декември общинските съветници от ВМРО, НФСБ и АТАКА – Антон Андонов, Гер­гана Микова и Михаил Михай­лов предложиха общинският съвет в Стара Загора да приеме декларация против изграж­дането на бежански центро­ве от отворен и затворен тип на територията на общината. Патриотите са категорично срещу заселване на нелегални мигранти на територията им.

Според съветниците такъв документ е необходим, защо­то сме свидетели на засилващ се мигрантски натиск откъм Турция. Съществува реална възможност Германия, която изпитва на гърба си най-сил­но имигрантския натиск, да изиска от България да приеме обратно пришълците, които са регистрирани първоначално на наша територия.

Като аргумент Патриотите посочиха, че в редица общини вече са приети подобни декла­рации.

Те цитираха изказване на вицепремиера в оставка Румя­на Бъчварова, че общините в България сами трябва да взе­мат решение дали да заселват имигранти на своя територия. Тази позиция предизвика не­забавна обществена реакция и последваха граждански про­тести в София, Варна, Велико Търново, Бургас и други гра­дове. Срещу това се изказаха и кметове на по-малки общи­ни и населени места в погра­ничните райони с Турция, ха­рактеризиращи се с най-голям наплив на нелегални имигран­ти.

„Предвид нестабилната обстановка в България и раз­селването на арабски, афри­кански и средно-азиатски по произход лица, абсолютно невписващи се в бита и култу­рата на хилядолетния ни град, предлагаме да бъде приета декларация за недопускането им на територията на общи­на Стара Загора“, пише още в документа на Обединените патриоти. Според тях това би предизвикало тревога и усе­щане за несигурност у старо­загорци, чиито интереси са длъжни да защитават.

Само преди броени дни станахме свидетели на какво са способни имигрантите, во­дени от своите арогантност и чувство на безнаказаност. По­громът над бежанския център в Харманли, десетките ранени български полицаи, предход­ните случаи на битова прес­тъпност и зарази са изклю­чително показателни за това, какво би могло да се случи навсякъде, където има такива центрове. Там всеки българин може да бъде потенциална жертва на една безмилостна агресия, смятат националисти­те.

„Старозагорци не бива да бъдем потърпевши от европей­ската политика на кривораз­брана солидарност и на късно осъзнати грешни решения по отношение на мигрантската криза в Европа“, заключват в декларацията си те.

Очаква се на следващите общински сесии декларацията да бъде разгледана и гласувана.