|

ПАТРИОТИТЕ ВЪЗМУТЕНИ: ПАРИ ЗА ПЕНСИИ НЯМА, НО ЗА САНИРАНЕ ИМА

ЛИДЕРИТЕ НА НФСБ, АТАКА, ВМРО И НАРОДЕН СЪЮЗ РАЗОБЛИЧИХА МАНИПУЛАЦИЯТА НА ГЕРБ ОТНОСНО ОТКАЗА ИМ ДА ВДИГНАТ МИНИМАЛНИТЕ ПЕНСИИ

ОБЕДИНЕНИЕТО НА ПАТРИОТИТЕ е трайно! Ще са в коалиция и на следващите избори и ще объркат плановете на тези, които сега се договарят задкулисно

Лидерите на парламентарните пар­тии в коалицията „Обединени патрио­ти“ – НФСБ, АТАКА, ВМРО, Народен съюз разкритикуваха остро манипула­циите на ГЕРБ, които не пожелаха да вдигнат минималните пенсии в Бълга­рия. Това стана на брифинг в Народното събрание в сряда, след като депутатите отхвърлиха в пленарна зала и двата ва­рианта на Патриотите за покачване до­ходите на най-бедните пенсионери.

Красимир Каракачанов изрази учуд­ване от извънредните изказвания на ГЕРБ, които час по-рано се напънаха пред журналистите да лъжат.

Неистина е, че ние искаме да по­вишим всички минимални пенсии – включително на хора, които не са учили, не са работили и не са внасяли осигуровките.

Втората неистина е, че искаме увели­чение на най-ниските пенсии за сметка на тези с по-високите осигуровки.

Третата, че увеличението на мини­малната пенсия ще взриви бюджета.

Друга неистина е, че изневиделица сме поставили въпроса за пенсиите, ка­тегоричен бе Каракачанов.

Той припомням, че в подкрепената от Патриотичния фронт „Програма за стабилно управление“ като приоритет № 9.4. е записано „устойчиво нараства­не на пенсиите“, като цел № 5 – „уве­личаване на размерите на пенсиите“, позова се той на документа (виж фак­симилето).

Не виждам да предлагаме нещо, кое­то да е в несъответствие с програмата на това правителство, категоричен бе Каракачанов.

Днес се гласува, че 1 млрд. лв. от из­лишъци ще бъдат предоставени за са­ниране на блокове, възмути се съпред­седателят на Обединените патриоти.

Не приемаме този опит за измъква­не от вчерашните обещания. Не прие­маме обвиненията, защото всеки един знае какво се случва в страната – не е нормално и морално 80% от 2 млн. пен­сионери живеят под прага на бедност. Не е нормално да не могат тези хора да покрият елементарните си човешки нужди. Освен без пари за лекарства и храна, те са оставени без медицинска грижа по малките населени места, как­то и без защита от битовата престъп­ност, продължи изказването си Карака­чанов.

Той заяви, че ако някой си е мислил, че Патриотите ще се откажат от иска­нията си, е сбъркал.

Сега ГЕРБ иска да настрои хората с по-високи пенсии срещу тези с по-ни­ски. Отново разделение! Ако и за пен­сиите се намразят хората, това ще е поредното непростимо престъпление на българските политици към народа, завърши Каракачанов.

Валери Симеонов отбеляза разлика­та между отделяне на средства за пен­сии и за саниране – при пенсиите няма комисионни. Той бе категоричен, че Обединените патриоти по никакъв на­чин не приемат упреците в популизъм. Симеонов припомни, че бюджетът за 2017, за разлика от тези за 2015 и 2016, е бил внесен от Министерски съвет без предварително обсъждане с партньори­те в Народното събрание.

Румен Йончев от Народен съюз пък нарече цинизъм обвинения към Патри­отите, че искат да вдигнат пенсиите.

Цинизъм е да обясняваш, че със 160 лв. пенсия можеш да живееш в саниран блок. 1 млрд. за 500 блока било добре, а 1 млрд. за милион и половина пенси­онери не било добре, заяви Йончев.

Избирателите ще кажат думата си и съм убеден, че в следващия парламент Патриотите ще сложат край на това, завърши съпредседателят на Народен съюз.

В заключение лидерът на АТАКА Волен Сидеров бе категоричен, че Обе­динените патриоти изобщо няма за как­во да се оправдават, след нападките на ГЕРБ. Той припомни, че с гордо вдигна­то чело в този парламент Патриотите са постигнали много и смята, че именно това е стреснало управляващите.

„Обединението на патриотите уп­лаши ГЕРБ, които един ден казват, че ще подкрепят Патриотичния фронт за съставяне на кабинет, в следващия ден казват, че няма да го подкрепят. Явно има обърканост и смут в душите им“, предположи Сидеров. Според него по пътя, по който са тръгнали, в следва­щия парламент ГЕРБ ще последват ис­торическата линия на НДСВ.

„Нали си спомняте тази партия. Тя беше със 120 депутати, след това ста­наха 53 и направиха тройна коалиция с ДПС и БСП. Вероятно това е перс­пективата, която очертава пред себе си ГЕРБ“, смята председателят на АТА­КА.

Той каза още, че следващия пар­ламент има опасност да се напълни с корпоративен вот, които ще са в парла­мента заради игрите и далаверите, а не заради пенсиите на хората.

В заключение той подчерта, че пен­сиите на българите са важен въпрос и Обединени патриоти ще продължат да го отстояват.

Патриотите са категорични, че обе­динението им ще бъде трайно, ще бъ­дат в коалиция, която ще се яви на следващите избори и най-вероятно ще обърка плановете на тези, които сега се договарят задкулисно.

 

 

 

 

ОТХВЪРЛИХА И ДВЕТЕ ИДЕИ ЗА ВДИГАНЕ НА ДОХОДИТЕ

 

 Обединените патриоти поискаха:

300 ЛВ. МИНИМАЛНА ПЕНСИЯ ОТ 1 ЮЛИ 2017 Г.

200 ЛВ. МИНИМАЛНА ПЕНСИЯ ОТ 1 АПРИЛ 2017 Г. И ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ПЕНСИИ, ОТПУСНАТИ ПРЕДИ 2013 Г.

 

Народните представители от ГЕРБ, БСП и РБ отхвърлиха и двата варианта на Патриотите за увеличе­ние на пенсиите. Това стана в сряда по време на обсъждането на бюдже­та за 2017 г.

Първото предложение беше ми­нималната пенсия у нас да стане 300 лв. от 1 юли догодина. По него се въздържаха по-голямата част от чер­вените депутати, т. нар. социалисти.

А второто – минималната пенсия да стане 200 лв., но да се преиз­числят и всички пенсии, отпуснати преди 2013 г. Предвиждаше се това да стане от 1 април 2017 г. и уве­личението щеше да е средно с 23%.

Патриотите бяха категорични, че пари за предложенията им има и това не е популизъм, в каквото ги обвиняват. По изчисленията им и за двата варианта бяха нужни около 800 милиона лева, които можеше да дойдат от намаляване бюджета на Министерството на отбраната, оряз­вайки фрегатите, които са излишен лукс. А останалите пари можеше да дойдат от повишаване събираемост­та на ДДС и акциз на горивата.

От 2008 до 2015 г. средният оси­гурителен доход е нараснал с 82%, за същото време пенсиите са на­раснали едва с 25 %, т.е. има чувст­вително изоставане на доходите на възрастните хора и над 1,7 милиона пенсии трябваше да бъдат осъвре­менени.

Тези 800 милиона, които щяха да влязат в икономиката, щяха да имат положителен за бюджета ефект. От тях около 20% ще се върнат като ДДС – 161 милиона лв. и 5% ще се влеят под формата на други данъци.

По време на бурните дебати в парламента на парите за възраст­ните българи Красимир Каракача­нов беше категоричен: „Не лъжете! Средства за по-високи пенсии има, нямате воля“.

Според него депутатите не могат да бягат от проблема на българските пенсионери, които тънат в мизерия, заради мизерните доходи, които по­лучават.

В дебатите за промени в ДОО се включи и проф. Станислав Станилов от АТАКА.

Той припомни, че партията на Сидеров от 2005 г. правят предло­жения как да се напълни бюджетът – чрез смяна на данъчната система. „Само, че като кажем, че трябва да има прогресивна подоходна данъчна система, всички вият като линейки, не искат и започват да обясняват колко щели да пострадат инвести­циите в България. Нищо няма да по­страда!“, смята депутатът.

Възмутен е, че дори в Македо­ния минималните пенсии са двойно по-високи от българските. Каква държава е Македония, каква иконо­мическа мощ има тя? Откъде са се взели тези пари? Много просто – те се вземат от джобовете на много богатите хора, за да отидат парите в джобовете на по-бедните, които пък създават тяхното богатство“, обясни проф. Станилов.

Според него това не е левичар­ство, не е комунизъм, а е регулирана икономика, регулиран капитализъм. „Ако наистина вие от дясно бяхте представители на традиционния бъл­гарски капитализъм, за каквито от време навреме се изживявате, щя­хте да подкрепите именно такава ре­гулация“, подчерта проф. Станилов.

Даде пример с унгарския пре­миер Виктор Орбан, който пълни бюджета с 11 извънредни данъци и такси върху чужди търговски вериги, върху банковите печалби и т. н.

„Само, че като кажем това от три­буната, пак започвате да виете. И не само вие, а и онези медии, които служат на много богатите хора. Те полудяват и вадят икономисти на екрана, за да доказват, че нашите предложения са популизъм. Иконо­мистите им са само от Института за пазарна икономика, където всичко е ясно – кой ги финансира, кой дърпа конците.

Въпреки аргументите на Патрио­тите повечето народни представите­ли гласуваха против или се въздър­жаха по двете искания за вдигане на пенсиите.