|

ПАТРИОТИТЕ ПОМОГНАХА НА БЪЛГАРИ В БОСИЛЕГРАД

 

Младежите от танцовия състав в Босилеград зарадваха гостите си със своите изпълнения

Народните предста­вители от Обединени патриоти Атанас Стоянов и Красимир Богданов присъстваха на благотво­рителна вечер за наби­ране на средства за деца и възрастни от бедни български семейства от Босилеград, Западните покрайнини. Българските депутати поздравиха организаторите и гостите за благородната иници­атива и дариха средства от името на Патриотите. Събитието се провежда за четвърта поредна година и е насочено към осигу­ряване на топли дрехи и храна за Коледа на нуж­даещите се. Организато­рите връчиха плакети в знак на благодарност на редовните си дарители.