|

СЛЕД ВЪПРОС ОТ АТАКА КЪМ МВР: През декември е първият полет за връщане на афганистанци

През декември ще бъде осъ­ществен първият полет за обра­тно връщане на афганистанци в страната им от България. Това стана ясно след въпрос на на­родният представител от АТА­КА Миглена Александрова към вътрешния министър Румяна Бъчварова.

По време на петъчния пар­ламентарен контрол народната представителка от партията на Сидеров получи писмен отговор от Бъчварова относно връщане в родината им на незаконно пре­биваващи у нас афганистантски пришълци.

Александрова заяви в парла­ментарния си въпрос, че според доклад на МВР общият брой на мигрантите, които са влез­нали в страната от началото на годината са 15 164, а през последните седмици мигрант­ския поток се засилва. Голяма част от влизащите у нас са аф­ганистанци, които проявяват агресия и създават проблеми в бежанските лагери. На някои от тях им е отказано убежище, но те продължават да пребивават в България.

ЕС се споразумя с Афганис­тан за управление на мигрант­ските потоци. По този начин пребиваващите у нас афганис­танци, на които им е отказано убежище, ще бъдат връщани.

Стана ясно, че Съюзът еже­годно ще отделя за Афганис­тан по 1,2 млрд. лв. в донорски фонд.

Депутатката от АТАКА по­пита Бъчварова колко ще бъде вноската на България в този до­норски фонд, но не получи отго­вор на въпроса. Настоя да разбе­ре още колко средства и откъде ще бъдат похарчени за връщане­то на афганистанците. Шефката на МВР уточни само, че след­ващия месец ще бъде първият полет за обратното връщане на афганистанци. Тя посъветва да се попита министъра на отбра­ната колко ще плати България в Доверителния фонд за афганис­танската армия.