|

СЛЕД НАМЕСА НА ПАТРИОТИТЕ: Затвориха свърталище на пришълци

 

Пунктът на софийската улица „Братя Миладинови“ беше окончателно затворен, а дейността на съмнителното сдружение „Съвет на жените-бежанки в България“ забранено

Пунктът за раздаване на по­мощи на мигранти на софийска­та улица „Братя Миладинови“, който се превърна в свърталище на пришълци, беше окончателно затворен, а дейността на „Съвет на жените-бежанки в България“ у нас забранена. В средата на сед­мицата представителите на това съмнително сдружение се изне­соха от помещението. Това стана след намесата на Патриотите.

Ръководещите пункта във „Възраждане“ от две години нару­шават обществения ред и пречат на живеещите и работещите в ра­йона, алармира за случая евроде­путатът Ангел Джамбазки.

След всеки ден за раздаване на помощи улицата е с боклук, хра­нителни отпадъци и използвани санитарни материали. Тротоарите са непроходими заради насяда­лите по тях пришълци, вдигащи шум и създаващи конфронтация с жителите. Не са изключение слу­чаите на повредени мазилки.

Възмутени граждани събраха подписка, която бе внесена в ра­йон „Възраждане“. Подадоха и сигнал до БАБХ, тъй като в обекта се съхраняват и хранителни про­дукти.

Проверките на държавните ор­гани показаха редица нарушения, сред които и раздаването на адап­тирани млека за бебета с изтекъл срок на годност. Вследствие на гражданската инициатива и на­месата на Обединените патриоти, както и техните медии, свъртали­щето беше закрито.