|

СЦЕНАРИСТИТЕ НА СЛАВИ ЗАСПАХА, НЕ СЛУШАТ ЗА МАЖОРИТАРНИЯ ВОТ

Народни представители, видни социолози, политолози и експерти посочиха какво представлява огро­мната измама мажоритарен вот с абсолютно мнозинство в два тура. Във вторник на правна комисия в НС се състоя обществена дискусия относно опасността да се въведе подобна изборна система. Депу­тат от АТАКА Николай Александров разкритикува остро подлата идея за мажоритарен вот в присъствието на двама от сценаристите на Слави. Според него дори в такъв случай ще се наложи да се променя Консти­туцията. Относно твърдението, че по-голямата част от света гласува мажоритарно Александров заяви: „Така е защото Китай е еднопар­тиен модел, Северна Корея е ед­нопартиен модел, а Индия до преди три години гласуваха и електронно, а бюлетините бяха слончета в цве­тове. Тази система е неприложи­ма”, убеден бе атакистът.

По време на целия дебат сце­наристите на Слави повтаряха, че не бива да се води дебат ЗА или ПРОТИВ мажоритарната система, защото „се е изказал българският народ“. Димитър Байрактаров от ПФ бе категоричен, че не бива да се внушава, че това е волята на бъл­гарския народ, защото има 4 мили­она, които не са поискали това.

По време на дебатите някол­ко експерти изтъкнаха, че в ЕС не съществува мажоритарна из­бирателна система с абсолютно мнозинство в два тура. Те бяха категорични, че система като пред­лаганата в референдума може да бъде открита в страните Иран, Уз­бекистан и Туркменистан. Бившият конституционен съдия Емилия Дру­мева, заяви, че това би ни върнало 27 години назад.