|

В СЛЕДВАЩИЯ ПАРЛАМЕНТ ТЕМА №1 ЗА ПАТРИОТИТЕ ЩЕ Е УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ

ЗАЩО БНТ, БТВ И НОВА НЕ ИЗЛЪЧИХА НИТО
СЕКУНДА ОТ ВАЖНАТА СРЕЩА В ПАРЛАМЕНТА
ЗА ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ

Тема №1 за Патриотите в следващия парламент ще бъде увеличаване доходите на българите. Това стана ясно от представителите на АТАКА и ПФ по време на инициираната от тях кръгла маса в парламен­та на 17 януари.

В нея участваха представи­тели на бизнеса, работодател­ските организации, синдикати­те и държавните институции. Темата бе „Бедността – начин на управление в България“.

Депутатът от АТАКА Ни­колай Александров заяви, че трябва да се смени моделът на икономиката в държавата, за да се вдигнат доходите.

Той цитира Томас Джефер­сън, че „демокрацията се раз­пада тогава, когато взимаш от тези, които работят и ги даваш на тези, които не искат“. „Ние сме го докарали до това по­ложение, в което абсолютно всичките ни системи започват да отказват. И пенсионната също“, смята Александров.

Той подчерта, че отвън се задава тона да не се покачват доходите на българите. При­помни среща в 42-то Народно­то събрание с Международния валутен фонд и Световната банка през 2013 г. „Срещу нас и ни обясняваха какво да пра­вим и какво не. Такива посе­щения в България са през две години. И те няма да спрат“, смята депутатът.

Според АТАКА темата за доходите и бедността като цяло трябва да бъде доста по-широ­ко коментирана от всички пар­ламентарни групи и слоеве на обществото.

Александров остана изне­надан, че броят на народните представители, които участват в кръглата маса е много малък, а интересът слаб.

Такъв се оказа и за медиите, тъй като монополните телеви­зии бТВ, НОВА, БНТ не отра­зиха срещата в парламента по този така наболял за общество­то проблем.

Милион и половина пенси­онери в България живеят под прага на бедността,

600 хиля­ди са работещите бедни,

900 хиляди души са напълно не­грамотни,

а 40% от учениците са функционално неграмотни.

С тези думи започна изложе­нието си Красимир Каракача­нов.

Темата с бедността е ве­чна. Около нея всички партии се обединяват предизборно. Аз осъзнавам риска да бъдем обвинени като политици, че това е популизъм и предизбо­рен ход. Обвиняват ни, когато говорим за пенсиите, за прес­тъпността, за неграмотността. Аз не се притеснявам, защото това е реалността в България и тя

НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕМЪЛЧАВАНА,

категоричен бе Каракача­нов.

Обединените патриоти в 44- то НС ще се борят още с лошия здравен статус, престъпността и демографската катастрофа. „Ние ще бъдем факторът, кой­то ще настоява да се налагат адекватни политики в тези об­ласти“, каза още Каракачанов.

Искрен Веселинов постави на преден план регионалния дисбаланс – развитието на Со­фия за сметка на Северна и Се­верозападна България.

По думите му едва 60 хиля­ди са новородените деца през миналата година, като

ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНИ­ТЕ СА СЕ РАЖДАЛИ ПОВЕЧЕ

600 хиляди са работещите бедни

По статистика на ЦРУ сме на второ място по смъртност, а хората не могат да си позволят адекватно лечение, защото са бедни.

Д-р Султанка Петрова при­помни, че Патриотите са тези, които поставиха на дневен ред социалните проблеми – на пен­сионерите, на хората с увреж­дания и на всички онеправдани социални групи, които четвърт век нито едно правителство нямаше воля да разреши.

Нагледахме се на страте­гии, планове, програми, но без никакъв резултат. Ние искаме всички хора в България да жи­веят свободно, спокойно и до­стойно и ще го отстояваме до край, допълни д-р Петрова.

Д-р и.н. Димитър Нинов, член на Съюза на икономисти­те в България, подкрепи тезата на Патриотите, посочвайки, че дебатите за

ПРОБЛЕМИТЕ С БЕДНОСТТА НЕ СА ПОПУЛИСТКИ,

защото тяхното поставяне на дневен ред и решаването им са жизнено важни за държава­та.

40% от учениците са функционално неграмотни

Контрабанда, обществени поръчки, сгрешена политика, за която пазарната икономика е панацея – всичко това е в ос­новата на задълбочаващата се бедност. Оттук идват и демо­графските проблеми. 39% от двойките са с едно дете и не искат второ. 24% от двойките, които са с две деца имат доход на член от семейството под прага на бедността. Ето това е в основата и на демографската катастрофа, допълни позиция­та си Нинов.

Неравенството в доходите на населението по региони се задълбочава. Това са част и от световните тенденции, каза Весела Караиванова – Ненче­ва, подуправител на НОИ. Тя посочи, че разходите за соци­ални плащания се увеличават, за да компенсират различията в социалните групи. Като при­мер тя даде парите, предвиде­ни за 2015 г., които са били 4 млрд. лв., а за 2017 г. те са 10 млрд.

Патриотите показаха, че обединени ще вървят по стъп­ките на това да се намали бед­ността в България.

Защото това е основната причина масово млади хора да напускат страната. Нямаме квалифицирана работна ръка, защото тя изтича. Липсва и държавна политика, която да подготвя младите още в сред­ното образование.

Припомняме, че преди сед­мици Обединени патриоти предложиха 2 варианта за уве­личение на ниските пенсии по време на гледането на Бюджет 2017, но те бяха отхвърлени от ГЕРБ, РБ, БСП, ДПС.