|

МЕРКЕЛ ДА ПОКАНИ ВЕДНАГА ВСИЧКИ ЦИГАНИ В ГЕРМАНИЯ!

Европейските ксенофоби и расисти имат моралното задължение да поканят учтиво, да приютят и обгрижват с любов всеки един пожелал внимание циганин!

През цялата си история циганите, проникнали в западната половина на Европа, са подлагани на жестоки гонения, експулсиране и съпътстващите ги наказания и мъчения – от убийства, каторга до разпъване. Средновековните хроникьори описват циганите като най-долни същества, по-скоро в качеството им на животни.

Свиканият през 1496, 1497 и 1498г. в Ландау и Фрибург, Райхстаг обявява всички цигани за престъпници, турски шпиони, и преносители на чумата. Циганите са обвинени в грабителство, магьосничество, отвличане на деца. Император Максимилян І наредил те да не бъдат търпяни на германска земя и разрешава избиването им. В Саксония, електорът Георг ІІ издава декрет за смъртно наказание на всеки заловен циганин. През 1504 г. Луи ХІІ заповядва изгонване на всички цигани от Франция. В Холандия през 1525 г. Карл V издава едикт за бичуване, жигосване, изгонване и изпращането на циганите в каторга. През 1538 г. крал Жуау III забранява на цигани да влизат в страната, за да не се занимават с грабеж и магьосничество, а родените вече на португалска земя цигани заточва по за две години в Африка. През 1539 г. френският крал Франсоа І отсъжда циганите да бъдат обесвани, а след 1647г. същите са изпращани против волята им на каторга. През 1548 г. Германските власти в Аугсберг обявяват, че убийството на цигани от обикновени граждани няма да бъдат наказвани. В Дания Кристиян ІІІ издава през 1563г. заповед за изгонването от кралството на циганите, а при залавяне на главатарите им следва – екзекутиране. От 1716 до 1721 г. циганите в Лотарингия (днешна Франция) са подложени на опозоряване, жигосване и изгонване. В Австрия ловците на цигани са получавали парични и материални награди. В Швеция след 1637 г. с кралска заповед циганите са изгонени, а ако някой е останал – разстрелван. В Швейцария от началото на ХVІ до края на ХVІІ в е организиран лов на цигани по територията на цялата конфедерация. В 1723 г. управителят на Берн нарежда на населението залавяните цигани да се осъждат на смърт. От втората половина на XVI до началото на ХVІІІ в. католическата църква се откроява с особена активност срещу циганите – най-вече в Италия. В края на 18 век 200 000 цигани са поробени в Румъния.

В завладените през Втората световна война от Германия страни Вермахтът, СС и Гестапо предприемаха системно изтребване на циганското население. Далеч преди това обаче през 1905 г. в Бавария е проведено преброяване на циганите и номадите. С твърдението, че те представляват “напаст”, за проявите на която следвало да се информира създаденото в Мюнхен през 1899г. специално бюро. В 1926 г баварският парламент приема закон за борба срещу циганите, номадите и лентяите, а от 1928 г. те са поставени под строг полицейски контрол. В лагерите на смъртта – Дахау, Аушвиц, Биркенау, Бухенвалд са ликвидирани повече от 500 хиляди цигани (Германия не е обезщетила роднините на избитите цигани до ден днешен).

Расово преследвани, през вековете циганите са изгонени и от земите на Чехия, Англия, Испания, Венеция, Варшава, Литовското княжество и Рим. Ромите постоянно са обект на укази, регулиращи работата им, религията, браковете, домовете и данъците.

И така до ден днешен, циганите са преследвани в Западна Европа. За справка можем да дадем пример с депортираните цигани притежаващи български документи за самоличност от Лион, Лил, Дуисбург и редица други европейски градове!

Оказва се, че в Европа почти нищо не се е променило за период от над 5 века по отношение на циганите, които дори бяха обект на стерилизация в Скандинавските страни през 20 век.

Тук идва и момента, в който ние трябва да се опълчим на тази европейска ксенофобия и расизъм към циганите с български лични карти. За периода между 15 и 20 век Европа и особено Германия са извършили редица престъпления срещу човечеството по отношение на циганите.

Ето защо, морално задължение на Меркел и европейските лидери е да поканят българските цигани. Да им осигурят БЕЗПЛАТНО къщи, по възможност – енергийно ефективни! Да им осигуряват ежемесечни социални помощи и защита от дискриминация. Да се съобразят безпрекословно с циганските традиции, и в крайна сметка да ги интегрират. Не за друго, а защото им го дължат.

Историята на страданията цигански е сходна с гоненията срещу евреите в Европа. Въпреки че Холокостът най-малкото накара Европа да се срамува и да осъди антисемитизма, спрямо ромите такива действия не са предприети. И тази неправда трябва да бъде спряна от „танте“ Меркел и Европа като цяло! Длъжни сте да се грижите за тях!

ЗАПАДНА ЕВРОПА ИМА ИСТОРИЧЕСКИ ДЪЛГ КЪМ ЦИГАНИТЕ!