|

Президент Радев, наложете вето! Законът за вечните концесии превръща страната ни в колония на чужди субекти

Магдалена Ташева, народен представител от ПП АТАКА

През лятото на 2016 г. в България дойде еврокомисарката за конкуренцията Маргарете Вестагер и постави ултиматум на управляващите йесмени да продадат на чужди частни собственици една от малкото печеливши държавни фирми – Булгартрансгаз

В последните 3 пленарни дни управляващото мнозинство ГЕРБ-РБ прие на второ четене убийствения нов Закон за концесиите. За броени часове – от 19 януари следобед , на 20 и на 24 януари депутатите на ГЕРБ изчетоха в скороговорка 201 члена, плюс преходните и заключителни разпоредби, плюс 9 приложения на законодателния акт. Те бяха гласувани по 10-15 члена наведнъж при нищожен кворум от 64-65 гласа.

Без дебати!  

Опитите за смекчаване на най-антибългарските клаузи, елиминиращи националния интерес чрез внасяне на поправки в хода на второто четене не сработиха. Мнозинството остана глухо за аргументите на вносителите на поправките. Най-голямата „опозиционна“ партия – БСП, която има парламентарна група (ПГ) от 37 члена, фактически отсъстваше. Дори когато вносител на поправките бе неин депутат (Янаки Стоилов, например), от ПГ „БСП- Лява България“ в пленарната зала присъстваха едва 8-10, рядко 12-13 депутата.

На 8 юли 2016 г. 75 депута­ти гласу­ваха „ЗА“ приемане на първо четене на скандал­ния закон. Той беше внесен в Народното събрание тихомъл­ком с подписа на ми­нистър-председате­ля. Законът мина с 10 гласа. Точно толко­ва бяха отсъстващи­те депутати от БСП.

Вече бившите министри Томислав Дончев, Ивайло Московски и Лиляна Павлова се оказаха най-шумни пропагандатори на закона за концесиите през последната година

Според информация, публикува­на от Агенцията за обществени по­ръчки, този закон е разработен по договор с пряко дого­варяне (без конкурс) от Адвокатско дружество „Бузева и партньори“ на стойност 85 хил лв. без ДДС.

Законът влиза в сила 3 месеца след обнародването му в Държавен вестник. Тоест, някъде между 26 април-1 май тази година.

Защо правителството трябва да отдава на частни концесионери своите печеливши държавни фирми и дейности? И как тъй един концесионер може да печели от дадена дейност, а държавата не може? Тези въпроси не получиха отговор. Вносителите не отговориха и защо бе нужно да се пише нов закон за концесиите, след като сега действащият закон бе поправян и допълван 4 пъти в мандата на 43-то НС досега? А отговорът е очевиден – този закон бе поръчан на лобистите от „Бузева и партньори“, за да се узакони държавната измяна чрез разпродажба на национални активи.  Защото:

    1. На концесиониране подлежат всички функции на държавата и общините, включително социални и образователни услуги, охраната на стратегически обекти, синдикални и религиозни услуги; експлоатацията на пристанища, летища, пътища, обработваеми земи,  строежи на мостове, виадукти и тунели, язовири и канали, драгажни работи в пристанищата, заливите и река Дунав, строеж и експлоатация на енергийни мощности (АЕЦ „Козлодуй‘, ТЕЦ „Марица изток“ – 2, ПАВЕЦ „Чаира“ и др), електропреносната и електроразпределителната мрежа на републиката (това са ЕСО и ЕРП-тата), газопреносната мрежа  (Булгартрансгаз, Булгаргаз, хранилището в Чирен), строежа на водопроводи, електропроводи, газопроводи и нефтопроводи и пр. на концесия ще се отдават също културноисторически обекти, музеи и затвори.

2.  Има 4 вида концесии – за строителство, за услуги и за ползване на държавна и общинска собственост.  Ще има и «запазени» концесии за хора с увреждания. Те ще се дават на частни фирми, които ще изпълняват програми за създаване на защитени работни места, в които поне 30% от работещите трябва да попадат в тази категория;

3.    Новият закон сваля нивото на вземане на решения до индивидуалните министри и кметове. По стария закон това бе изключително правомощие на Министерският съвет. По новия закон МС ще има само контролни функции. Отменя се конкурсът, при който печели най-изгодната за държавата оферта. възложителите (кон­цедентите) – министри и кметове, ще дават концесии в  «открита процедура, състезателна процедура с договаряне и «състезателен диалог» (?!), с което се узаконява корупцията на изпълнителната власт;

4.    Новият закон премахва тавана от 35 години за срока на концесиониране, фиксиран в досегашния закон. Концесията може да бъде по-дълга от 35 години в случая на държавни активи и дейности и 20 години за общински такива. Колко по-дълга? Може и половин век, и цял век, и повече. Според вносителите срокът на всяка концесия ще се определя от нейния финансово-икономически модел.  По него ще се изчислява „времето, необходимо на концесионера за възвръщане на направените инвестиции и на разходите по експлоатация на строежа или на услугите, и за получаване на доход от вложения капитал“.

Така един арабски шейх няма да има никакви пречки да подкупи даден министър или кмет в хода на „състезателния диалог“ с него, за да придобие срещу нищожна концесионна такса плодородните полета на Тракия и  Мизия, и/или ВиК системите  на няколко български града за десетилетия напред. При това може да строи на концесионираната територия, например да изгради цял мюсюлмански град (градове), а после да иска удължаване на концесията с аргумента, че не си е върнал инвестицията в достатъчна за алчността и вярата му степен.

5.    Ако срокът е по-голям от 35 години, концесията трябва да бъде одобрена от Народното събрание. За общинските концесии, ако „финансово-икономическият модел“, избран от кмета и кандидат-концесионера покаже, че трябва да е по-дълга от 20 години, решението ще трябва да бъде гласувано от 2/3 от общинските съветници.

Ако срокът на една държавна концесия е по-кратък от 35 години, Народното събрание бива заобиколено. Един енергиен министър може да отдаде на концесия за 34 години и 11 месеца V и VI блок на АЕЦ „Козлодуй“, например. Един министър на регионалното развитие или на транспорта може да отдаде на концесия на чужда фирма за 34 години и 11 месеца черноморските ни пристанища и българските пристанища по Дунава, които в днешната напрегната геополитическа обстановка придобиват важно стратегическо значение. Това зависи от неговата воля и степента на алчността му. И от нищо друго, и от никой друг.

6.    Законът регламентира и публично-частното партньорство, което е неправомерно, защото концесията е нещо съвсем различно от публично-частното партньорство, в което мажоритарен собственик е публичната институция – държавна или общинска.

7.    От обхвата на новия закон са изключени само концесиите на подземните богатства на България, тъй като те са уредени в Закона за подземните богатства.

Едни от първите национални активи, които ще бъдат дадени на концесия по новия закон, ще бъдат летище София, Булгартрансгаз и, вероятно, АЕЦ „Козлодуй“.

Като най-шумни пропагандатори на закона през последната година се наложиха вицепремиерът Томислав Дончев, транспортният министър Ивайло Московски и регионалната министърка Лиляна Павлова (вече бивши).

Зад тях стои, без съмнение, експремиерът Бойко Борисов.

Новият закон за концесиите бе гръмко пропагандиран още по време на годишната конференция за инфраструктура на 29.03. 2016 г. в София. Тогава Московски и Павлова изброиха планираните концесии за летищата в Пловдив и София, пристанищата Видин-юг, Русе-изток и Русе-запад. „През втората половина на 2016 г. ще започне и подготовката за отдаване на концесия на пристанище Варна“, каза Московски. В жп сектора концесии се планират за коридорите от границата с Турция към Пловдив и София и към границата със Сърбия, както и от Бургас към Пловдив и София и оттам към границата със Сърбия.

„Има всички шансове концесията на летище София да мине по новия закон за концесиите. Той предвижда възможност за удължаване на концесиите, ако това не противоречи на заварения договор“, заяви месец по-късно Томислав Дончев. (В. „Капитал“, 26.04.2016 г.)

През лятото на 2016 г. в България дойде еврокомисарката за конкуренцията Маргарете Вестагер и постави ултиматум на управляващите йесмени да продадат на чужди частни собственици една от малкото печеливши държавни фирми – Булгартрансгаз. (Виж „Борисов: ЕС иска България да продаде „Булгартрансгаз“ в investor.bg от 29.06.2016 г.)

В противен случай страната ще бъде изправена пред глоби в размер до 300 млн. евро, заяви премиерът пред репортери в Брюксел.

Стана очевидно, че печелившата и стратегическа за България държавна фирма дразни апетитите на корумпираните брюкселски чиновници.  Газопроводите ни най-вероятно също ще бъдат отдадени на концесия, за да се избегне продажбата им на западна корпорация.

ПП АТАКА води борба срещу този закон в 43-то НС. Ще продължим борбата и в 44-тия парламент и ако успеем да сформираме мнозинство, ще го отменим.

А дотогава думата има новият държавен глава, който може да му наложи вето, ако наистина милее за българския национален интерес. Президент Радев, спрете този антибългарски закон!

 

 


ВОЛЕН СИДЕРОВ: НОВИЯТ ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ ЛИКВИДИРА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ

 11 ГОДИНИ АТАКА пледира за прекратяване на вече съществуващите концесии

 

Позиция на ПП АТАКА срещу приемането на първо четене на акта на Министерския съвет

8 юли 2016 г.

Госпожо председател, госпо­дин вицепремиер, върнете се в залата, за да започна с обръщение към Вас – искайте си обратно тези 85 000 лева (без ДДС), които сте платили на адво­катската кантора „Бузева и партньори“, за да ви напишат този законопроект.

Това е сума, която може да стигне за няколко животоспасяващи операции, например. Трябва да си поискате тези пари, защото това, което са Ви напи­сали „Бузева и партньори“ е не само недоносче, но е и вреден закон за Бъл­гария. Аз няма да повтарям грешките, заложени в този закон, които бяха из­броени. Преди малко чух словосъче­танието „модерен закон за концесия“. Това е оксиморон, това е абсолютно невъзможно съчетание, тъй като модер­ност и концесия се бият.

Концесията е инструмент на колони­алното завладяване на света, главно от държави, като тази която стана извест­на наскоро с Брекзит.

КОНЦЕСИЯТА Е ОГРАБВАНЕ, ЕКСПЛОАТИРАНЕ НА СУРО­ВИНИТЕ И БОГАТСТВАТА НА ЕДНА ДЪРЖАВА ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА

по време на т.нар. завладяване на не­цивилизования свят.

България се числи към цивилизова­ния свят от хиляди години и затова от тази трибуна аз и колегите ми вече 11 години пледираме за прекратяване на вече съществуващите концесии.

Те нанесоха милиардни щети на на­шата държава

Тук беше направена забележка, че сега не ставало дума за концесии за подземни богатства. Не, ще стане дума и за това, защото няма как да ги прес­кочим. Ще стане дума и за подземните богатства, които са дадени от 1999 г. при правителството на Костов по един престъпен начин на една фирма, тя е фирма престъпник, но както е казал на­родът не е луд този, който яде зелника. Тази фирма, водеща се австралийска, експлоатира българското злато и ценни метали повече от 10 години.

ПЕЧАЛБИТЕ, КОИТО СА ИЗНЕ­СЕНИ ОТ БЪЛГАРИЯ СЕ ИЗЧИС­ЛЯВАТ НА БЛИЗО 10 МЛРД. ЛВ.

Това, което е оставено като конце­сионна такса са трохи, защото при г-н Костов концесионната такса на тази фирма беше 1,5% , а при величаещо­то управление на негово величество цар Сакскобургготски таксата падна на 0,75%. Та, златото на България, медта, среброто, ценните метали и стратеги­чески суровини се изнасят повече от 10 години на концесия. Водата на София е дадена също така вече 16 години (виж стр. 14-15). Първо на една английска, сега на една френска фирма. И знаете ли колко получава общината от тази концесия – нула лева! 25 млн. лева са декларирали чиста печалба, не прихо­ди, приходите са 105 млн. на френската фирма само за една година. От тези пари Софийската община не полу­чава нищо. Това се нарича експлоа­тация на природни суровини. Става дума за водата.

Фирмата, за която говоря за до­бив на злато, я изгониха от Киргиз­стан. Там вдигаха стачки, десетки хиляди хора пра­виха демонстрации и накрая прави­телството прекра­ти концесията на “Дънди прешъс металс” и я изго­ниха. В България обаче всичко е позволено. И сега правителството застава пред нас със закон, написан от една адвокатска лобистка кантора, при което ни

ПРЕДЛАГАТ ТОВА, КОЕТО Е ОСТАНАЛО В БЪЛГАРИЯ ДА СЕ РАЗДАДЕ ПОД ФОРМА НА КОНЦЕСИИ

Какво предлага правителството да се раздаде?

Тук само една скоба ще отворя към уважаемия Янаки Стоилов, който преди малко изрази справед­ливо възмущение за ограбването на народните богатства. Само, че ще ви припомня г-н Стоилов, че през 2014 г. ние внесохме предложение да бъдат прекратени концесиите за злато и да бъде прекратен конце­сионния договор с “Дънди прешъс металс”. Вашият министър тогава ни възрази, цитирам го: „Не под­крепям направе­ното предложение от АТАКА за пре­кратяване на кон­цесионните дого­вори.“ Хубаво е да се говорят тук силни думи, но трябва да се съчета­ят и с действия през годините.

През 2015 г. предложихме отново да се прекратят концесиите по вре­мето на Орешарски, след това каби­нета „Борисов 2“. Точно преди една година поискахме от тази трибуна да бъде прекратена отново конце­сията за злато, сребро и мед. Беше отхвърлено от този състав на парла­мента. Дано сега да има някакво по­умняване на тези, от които зависи текста, който ще гласуваме. Защото искам да кажа на народните пред­ставители от управляващата пар­тия, че са на път да направят нещо, от което не само ще се срамуват, но и ще им бъде търсена отговорност.

АТАКА ще гласува против този закон, призовавам ви да го отхвър­лите и по този начин да се даде урок на правителството, че е подчинено на Народното събрание.

Какво точно предлагат да влиза в концесионната сфера правител­ството, г-н Дончев и неговият коле­га Московски.

„Обществени услуги във връз­ка с пренос и разпределение на газ и топлинна енергия“. Да, оста­на газопреносната мрежа да бъде раздадена и то за вечни времена. Снабдяване – Булгартрансгаз не е раздадена още.

„Обществени услуги – трамвай­ни, тролейбусни“. „Услуги, свърза­ни със социалната защита“.

МОЖЕ БИ РАЗДАВАНЕТО НА ПЕНСИИ ЩЕ БЪДЕ ДАДЕ­НО НА КОНЦЕСИЯ

„Услуги, предоставени от синди­кални и политически организации, младежки сдружения и други член­ски организации“. Много интерес­но предложение. Г-н Дончев пред­полагам ще ни осветли да не би да започнете да давате партии на кон­цесии – не знам. „Политически ор­ганизации, религиозни услуги“. Аз си представям деня, в който някъде някой ще дойде и ще каже аз имам концесия да ви кръщавам, опея и венчая. Взел съм на концесия тези услуги и сега ако обичате елате тук, тъй като свещеник няма в нашето село. Услуги на държавното упра­вление за обществото като цяло. С две думи няма услуга, инфраструк­тура, дейност и част от нашия жи­вот, която да не се дава на концесия. Задавам си въпроса къде тогава оти­ва държавата, какво остава от нея и общините?

Явно нищо не остава. Това е една много сериозна фаза към ликвиди­рането на България като държава и като общини, които имат своята са­мостоятелност все пак да решават нещо.

Да не говорим, че това, което е из­редено – сгради, мостове, виадукти, тунели, далекосъобщителни линии, релсови пътища, водни канали, пристанища, е национална сигур­ност. И ако това се даде на концесии без да е ясно кой ги взима, тъй като нещата ще се определят от съответ­ния кмет или министър, значи

МИГРАНТИТЕ МОЖЕ ДА СТАНАТ КОНЦЕСИОНЕРИ.

Някои от тях ще си извадят до­кументи, ще основат фирми и ще станат концесионери на мостове. Под мостовете съм сложил тротил, както се пееше в една пародийна песен.

Ще завърша с призив да не под­крепяте този закон, за да направите едно добро на своите близки, на­рода, нацията и ще останете в ис­торията като парламентът, който е отхвърлил един лош за България закон. Не е лошо и това да се обяс­ни на медиите, защото те нямат ин­терес към закона, а всъщност в мо­мента се приема нещо, което може да ликвидира страната ни като са­мостоятелна, доколкото е останала самостоятелна държава.