|

2140603

На 23.02.16 г. Павлова и постоянният представител на Световната банка за България Антъни Томпсън подписаха Споразумение за консултантски услуги в областта на ВиК – сектора