|

Върховната прокуратура погна КЕВР за цената на топлото

Според държавното обвинение са изменени пределните цени на топлинната енергия

Върховна административна прокуратура протестира решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за цената на топлинната енергия. Това съобщават от държавното обвинение.

Пред Административния съд София – град е атакувано решението на енергийния регулатор от 7 април, с което реално са повишени цените на топлинната енергия с повече от 25%.

Изменени са пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени на електрическата енергия на топлофикациите.

От Върховната административна прокуратура смятат, че регулаторът на практика се съгласява да не спази закона, за да осигури повишаването на съответните цени.

Прокурорите отбелязват, че подобна ситуация не е в унисон с целите и основните, ръководните начала за дейността на независимия държавен орган, чиято дейност се осъществява по силата на закона въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност.