|

Зам.-министър от Обединени патриоти: Да се гарантира безплатен достъп до ясли и градини

Защитата на правата на децата трябва да е приоритет, особено за уязвимите групи от българското общество – деца лишени от родителска грижа, с увреждания, в риск от бедност и социално изключване.

Това каза по БНР зам.-министърът на труда и социалната политика от Патриотите д-р Султанка Петрова.

Според нея е нужно разработване на семейна политика в подкрепа на децата и семействата в страната. Цялостна семейна политика с ясни цели, дейности, функции, мерки и възприемане на семейно ориентиран подход във всички области, засягащи детското благосъстояние, социално-икономически мерки, здравеопазване, жилищно настаняване, закрила на децата, социално подпомагане.

Образованието трябва да гарантира безплатен достъп до детски ясли, градини, предучилищно и училищно образование за всички деца, независимо от населеното място.