|

Министърът на АТАКА Караниколов забрани приватизацията на държавни акции и дялове

Всички започнати процедури по приватизация на акции и дялове на държавните дружества ще бъдат спрени веднага, поясни икономическият министър

Забранява се приватизацията на държавни акции и дялове. Това каза на брифинг в Министерския съвет министърът на икономиката от квотата на АТАКА Емил Караниколов.

„Възложено е на министерство на икономиката да подготви законопроект, който още днес ще бъде качен на сайта ни. С него се забранява приватизацията на държавни акции и дялове, както и приватизацията на акции и дялове от дъщерни дружества“, обясни Караниколов. По думите му важен момент в този законопроект е, че оттук нататък обособени части от имущества на държавни дружества или дъщерни техни ще бъдат продавани след решение на НС по предложение на МС.

„Всички започнати процедури по приватизация на акции и дялове на държавните дружества ще бъдат спрени веднага“, поясни икономическият министър. „Към момента анализите на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол първо показват, че над 98% от дружествата, които не са били в забранителния списък към Закона за приватизация и следприватизационен контрол, са раздържавени. Останалият пакет се предлага в последните 3-4 години, но без никакъв интерес. А дружествата, които са

в забранителния списък са стратегически

за държавата ни“, добави той и заяви, че оттук нататък, както е било и досега, ще се направи всичко възможно те да бъдат развивани.
„Спира се приватизация на акции и дялове на държавни дружества. Под приватизация се разбира и продажба на имоти, частна държавна собственост, които се предлагат от областните управители, продажбите се съгласуват с министъра на финансите, това и сега е така по закон, другото е приватизацията на обособени части“, уточни Караниколов. Добави, че това и сега ще остане, но след решение на парламента по предложение на МС.
„Приветстваме всички действия, свързани с приемане на законодателството, което ще регламентира публично-частното партньорство“, подчерта икономически министър.
По думите му е изчерпан ресурсът на българската държава за приватизация.

„Няма да продаваме, ще развиваме дружествата, включително и тези в Министерство на икономиката, а и в другите дружества. Давам пример с военно-промишления комплекс“, отсече Караниколов.

***********

Министърът на АТАКА Караниколов в действие

 

Захвана се с водите край бивши уранови мини

Министърът на икономиката Емил Караниколов от квотата на АТАКА разпореди спешна проверка в първия си работен ден за урановите мини.

Той поиска подробен доклад за състоянието на всички обекти, стопанисвани от „Екоинженеринг-РМ“. Срокът, който е поставил министърът е 3 седмици, съобщиха от ведомството.

Докладът ще съдържа и резултатите от извършвания от дружеството мониторинг на повърхностни и подземни води в районите на бившите уранови мини.

Припомняме, че скандал със завишено количество на уран в питейна вода избухна преди седмици. Радиоактивното вещество бе открито във водоизточници в близост до затворени уранови мини край Хасково, Пазарджик и Велинград. Това създаде напрежение в обществото.

На среща с ръководството на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД са били набелязани мерки за оценка на състоянието на съоръженията и повишаване ефективността на мониторинга на закритите уранови мини в България.

Приоритет в дейността на министерството и на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД ще бъде чрез засилен контрол да се осигури и гарантира безопасната експлоатация на съоръженията и недопускане на риск от радиоактивно замърсяване на почвата и водите.

„Екоинженеринг-РМ“ ЕООД е дружество от системата на Министерство на икономиката с предмет на дейност изготвяне, възлагане и изпълнение на проекти и програми за техническа и биологическа рекултивация и мониторинг на радиоактивно замърсени обекти и очистване на замърсени води.
 

_След Гергьовден_

Разпореди проверка и на язовирите

След Гергьовден започна нова проверка на язовирите по заповед на икономическия министър от АТАКА Емил Караниколов. От ведомството съобщиха, че след проведена среща с ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) са набелязани мерки. Приоритет при контрола ще бъдат язовири, за които вече са давани предписания. Обсъдени бяха и предстоящи нормативни промени, които да доведат до ясна и конкретна регламентация на контролните правомощия на държавната агенция. С измененията ще се цели персонализиране на отговорността за поддръжката на съоръженията и тяхната безопасна експлоатация. Освен това се очаква да бъде направена категоризация на язовирите в зависимост от обема и височината на стената. Първите работни предложения за нормативни промени ще бъдат готови до края на месец май.

Министър Караниколов оцени като ползотворно установеното партньорство на ДАМТН с Националното сдружение на общините и със собствениците на язовири и съоръжения и се ангажира то да продължи и за напред.

Намалява бордовете

Новият министър на икономиката Емил Караниколов ще намали бордовете на държавните дружества, каквото е предложението на партия АТАКА от години.

„Към момента не възнамерявам да правя смени в тях и да се назначават нови хора, освен ако някъде няма пълно неизпълнение. Нещо друго, мисля да ги намаля“, заяви министър Караниколов.

„По думите му има държавни бордове с управителен орган от 5 човека и трима  човека администрация – това не е редно“, трябва да се промени, смята той.

 

Облекчава бизнеса

Сред задачите на новия министър на икономиката е намаляването на административната тежест за бизнеса, като за целта заедно с деловите среди ще се направи анализ на административните пречки.

„Бизнесът трябва да ни каже точно кои са пречките. Има вероятно и директиви от Европа, но това трябва да се анализира. Има и буфери вероятно, за да защитават някой друг сектор, примерно работещите. Затова трябва да седнем с бизнеса и те да кажат конкретно кои са държавните и административни пречки. Нека да знаем кои са, да са прозрачни, публични и да видим кои от тях и по какъв начин могат да се регламентират“, каза още той пред в. „Атака“.

Освен това има идея за създаване на квалификационна карта във всички региони на България, с която ще стане ясно коя област на страната от какви кадри има нужда.