|

2250101

Всички започнати процедури по приватизация на акции и дялове на държавните дружества ще бъдат спрени веднага, поясни икономическият министър