|

Министърът на икономиката Емил Караниколов пред в. „Атака“: Ще облекчим бизнеса като махнем някои административни тежести

Има държавни бордове с управителен орган от 5 човека и трима  администрация – това не е редно, ще го променя

Имам идея за създаване на квалификационна карта във всички региони на България

Алена Соколчева

- Г-н Караниколов, честито за новия пост. Преди да минем към въпросите, искам да се представите на нашите читатели, да се запознаят с новия министър на икономиката. Кой всъщност е Емил Караниколов?

- Завършил съм право и финансов мениджмънт. Професионалната си кариера съм започнал в общинско предприятие „Туристическо обслужване“. По-късно продължих като юрист-консулт в Столична община. След това бях сътрудник в кабинета на заместник-кмета по „Координация и контрол, обществен ред и сигурност“. За около 6-7 месеца бях директор на специализирана администрация в областна управа София-град и последните седем години бях шеф на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол.

- Лесно ли се съгласихте да поемете министерството на икономика?

- Първо нека да кажа, че направих презентация пред Волен Сидеров и ръководството на ПП АТАКА за това какво възнамерявам да направя. Малко по-късно получих предложението. Аз съм министър, излъчен от квотата на Обединените патриоти и по-точно от квотата на ПП АТАКА.

- Предизвикателство ли е да поемете министерството на икономиката?

- Абсолютно, познавам материята и щом съм отишъл да предложа услугите и професионалния си опит, значи съм бил готов за поста.

- Какви са първите стъпки, които ще предприемете вече като действащ министър. Каква е идеята ви за самата ви работа оттук-нататък?

- Идеите са много. Искам първо да се срещна с бизнеса, съответно след това със синдикалните организации. Първо с бизнеса искам да поговорим реално и да анализираме кои са тези административни пречки или т.нар. тежести. Не само да ползваме това понятие, а да седнем, ако трябва закон по закон да анализираме материята, да обобщим всички тези административни тежести, да ги предложим, да уведомим правителството, съответно Министерски съвет, както и икономическа комисия в Народното събрание. Съответно органите, които решават тези неща да имат пълната картина, за да анализират и съответно да вземат правилните решения. Надявам се, че по този начин ще облекчим бизнеса, а той съответно ще отговори като повиши стандарта.

- Хората, които се занимават с бизнес най-често се оплакват от пречките, които им поставя държавата. Тоест, че държавата пречи по някакъв начин на бизнеса. Как мислите да премахнете тези пречки?

- Бизнесът трябва да ни каже точно кои са пречките. Има вероятно и директиви от Европа, но това трябва да се анализира. Има и буфери вероятно, за да защитават някой друг сектор, примерно работещите. Затова трябва да седнем с бизнеса и те да кажат конкретно кои са държавните и административни пречки. Нека да знаем кои са, да са прозрачни, публични и да видим кои от тях и по какъв начин могат да се регламентират.

- Какви са другите ви цели, които си поставяте и как виждате българската икономика след евентуално 4-годишно ваше управление?

- Ще направя всичко възможно да се развиваме. Все пак трябва да знаем, че в икономиката има и външно влияние, външни фактори. В икономиката има пикове – пик нагоре, пик надолу. Ще работим в случая пикът да е нагоре.

- След клетвата пред Народното събрание заявихте, че ще работите за намаляване на държавните бордове, какво по-точно имате предвид?

- Това е и искане на АТАКА. Първо тяхното искане беше да се анализират бордовете. Има бордове с 5 човека управителен орган и трима администрация – това не е редно. Това, което от ПП АТАКА казаха е, че искат да се намалят бордовете, обръщам внимание – без да се назначават от техни квоти. Тоест няма да назначаваме нови лица, а евентуално само ще намаляваме. Това е решението, защото мислим, че има раздути бордове, има много дружества, които са в ликвидация повече от 10 години, нещо се прави, това всичко трябва да престане.

- Какъв ще е екипът ви, с който ще работите?

- Работил съм с почти всички в Министерството на икономиката, и на високо ниво като служители, и на ниско. Разбира се, има и хора, които не познавам, ще се опознаем. Няма да имам проблем с администрацията, в това съм сигурен. Съвсем скоро ще обявя своя екип. Надявам се с министъра на образованието да работим, защото има една идея за създаване на квалификационна карта. Бизнесът казва, че освен административни тежести се сблъсква и с липсата на кадри. Трябва да видим какви специалисти липсват по регионите на България и да направим една карта с квалификациите, която постоянно да се попълва. Мисля, че това ще е добра картина, и за бизнеса, и за държавата – да знаят къде могат да инвестират, съответно каква работна сила има в съответния регион.

Искам да добавя също, че освен с работодателите и синдикалните организации, мисля да направя среща и с омбудсмана, за да видим все пак как можем да помогнем по-ефективно на обикновените граждани.

- Пожелавам ви успешен 4-годишен мандат.

- Ще се постарая и целият екип на министерството ще се постарае абсолютно да покрием очакванията на обществото към нас.