|

2260602

В НС бяха изложени 24 пана, които представляват двойни експозиции с идентични текстове на кирилица и на т.нар. „маймуница“