|

Министърът на АТАКА: Ще работя за развитието на индустриалните зони

Предвижда се промяна в 60% от услугите, предоставяни от Министерството на икономиката, обясни Караниколов

Облекчавам бизнеса чрез намаляване на административната тежест, обясни Караниколов 

 

Намаляваме 67 такси за бизнеса и гражданите. Това заяви министърът на икономиката от квотата на АТАКА Емил Караниколов в интервю за в. Tруд.

Той обясни, че е изготвен анализ с предложения зa мерките, които ще се предприемат за намаляване на регулаторната тежест. Предвижда се промяна в 60% от услугите, предоставяни от Министерството на икономиката и второстепенните разпоредители към него. Промяната включва: отпадане на услуги, намаляване на изискуемите документи, намаляване на такси, съкращаване на срокове и служебно предоставяне на информация.

Предложени са промени в 113 административни услуги, като от тях 67 броя такси са предложени за намаляване, а

за 21 услуги таксата напълно ще  отпадне.

15 услуги и режими са предложени за намаляване на изискуемите документи, а 8 от услугите и режимите напълно ще отпаднат.

В резултат от намалението на таксите се очаква редуциране на пряката финансова административна тежест за бизнеса с около 200 хил.лв. годишно.

Според министъра резултатите от инициативата на министерството ще имат както благоприятно финансово изражение, но още по-важно е, че ще спестят ценно време на гражданите и фирмите.

По повод редуцирането на съставите на органите на управление на търговските дружества, Караниколов заяви, че предприетите мерки до момента дават ефект на спестяване на държавни средства в размер на около половин милион лева годишно.

„Персонални промени са възможни в случаите, когато в работата на дружествата бъдат констатирани слабости по отношение на резултатите, които трябва да бъдат постигнати“, уточни той.

Около 117 млн. лв. се очаква да е косвеният ефект в държавния бюджет след законовите промени, които трябва да ограничат възможността за нерегламентирана работа на бензиностанциите.

Той припомни, че основен мотив за предлаганите изменения е

борба с укриването на приходи

от продажби на течни горива в търговските обекти и предотвратяване на злоупотребите с ДДС. Проверки на обекти за продажби на течни горива показват, че се установяват извършвани продажби без да се отчитат чрез електронните системи с фискалната памет. Констатирани са множество случаи на прекъсване на връзките между основните елементи на системата, вследствие на което са проточвани и продавани количества горива, които не са отчетени към системата на НАП.

„Затова се предвижда изработване на предварително одобрена от НАП и БИМ схема за всеки конкретен обект за продажби на такъв вид продукти, която да отразява всички компоненти на електронната система за продажба на течни горива и връзката между тях“ добави Караниколов. Министърът подчерта, че парите от спирането на злоупотребите с горивата е възможно да се насочат към важни инфраструктурни проекти с икономическо значение. Съвместно с Агенция „Митници“ и Министерство на финансите работят и за последващи мерки за предотвратяване злоупотребите с горивата.

На въпрос за очакванията за ръста на икономиката тази година, министърът от квотата на АТАКА заяви, че е над 3%, като ще работят и за повече.

Относно мерките за привличането на повече инвестиции в страната той коментира, че една от основните стратегии в тази посока е създаване, подпомагане и развитие на индустриалните зони, а също и изграждане на инфраструктурни проекти, разработване на квалификационна карта по региони и специализирано обучение на кадри в зависимост от интересите на инвеститорите.